Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost – vodné a stočné v roce 2020

S příchodem roku 2020 informujeme všechny zákazníky naší společnosti o cenách za výrobu a dodávku pitné vody (vodné) a za odvádění a čištění odpadních vod (stočné).
V prosinci 2019 rozhodlo shromáždění společníků společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost, o zvýšení ceny stočného, a to z ceny 27,50 Kč za 1 m3 bez DPH na 30 Kč za 1 m3. Cena vodného zůstává na stejné úrovni jako v roce 2019, tedy 19,50 Kč za 1 m3.
Důvodem ke zvýšení stočného je zejména dokončení výstavby první etapy veřejné kanalizace v Lukavici, což byla investice přesahující 50 mil. Kč. Díky odpisům tohoto majetku se zvyšují náklady na čištění odpadních vod. Dalším důležitým vlivem na zvýšení ceny stočného bylo razantní zvýšení cen elektrické energie zhruba o 25 % oproti roku 2019. Důležitou skutečností s negativním vlivem na ceny stočného, ale s pozitivním vlivem na životní prostředí, je lepší nakládání se srážkovými vodami u právnických osob, které investují do nakládání se srážkovými vodami tak, aby je nepouštěly do veřejné kanalizační sítě.
Naši zákazníci tak zaplatí v prvních čtyřech měsících roku 2020 za 1 m3 (tj. 1.000 litrů vody) 56,93 Kč/m3 včetně 15 % DPH. Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované vody odpadní je pak 6 haléřů. Od 1. května 2020 pak dojde ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 % a tedy celková cena za vodné a stočné včetně DPH bude od května 2020 54.45 Kč za 1 m3.
Většina z našich zákazníku má z médií informace o úrovni cen za vodné a stočné v celé České republice, takže není pro ně novou informací, že máme dlouhodobě jednu z nejnižších cen za vodné a stočné v České republice. A to i přesto, že investujeme značné částky do rozvoje vodovodů a kanalizací, že máme jedny z nejnižších ztrát na sítích a že plníme všechny zákonné požadavky na provozování a na obnovu našeho vodohospodářského majetku.

RNDr. Antonín Fiala, prokurista, Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost
Škodová Monika, Mgr. | dne 06.01.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka