Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Informace o přípravě projektu "Chodník Zámecká Žamberk 2. etapa"

Město Žamberk připravuje na rok 2022 projekt „Chodník Zámecká Žamberk 2. etapa“, jehož cílem je zvýšit bezpečnost dopravy především pro pěší podél zatížené silnice I/11.
Město bude žádat o dotaci na rekonstrukci chodníku z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy MAS Orlicko „Bezpečné silnice a chodníky pro všechny IV“. Projekt navazuje na akci Chodník Zámecká Žamberk, která se bude realizovat v letošním roce a na kterou se městu podařilo získat dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IROP.

Jedná se o cca 150 m dlouhý úsek chodníku podél silnice I/11 za křižovatkou ulic Zámecká a Tyršova. Město naváže na stavbu ŘSD „I/11 Žamberk, most ev.č. 11-065“, jejíž součástí je rekonstrukce uvedené křižovatky a bude pokračovat s rekonstrukcí chodníku ve směru ke koupališti. Dojde k výměně asfaltového krytu za zámkovou dlažbu včetně doplnění hmatových prvků z důvodu zřízení bezbariérového chodníku. Stávající betonové obruby budou nahrazeny novými. V daných místech pro bezbariérové užívání chodníku včetně vjezdů, budou obruby sníženy.

Součástí stavby chodníku je také nové vedení veřejného osvětlení (VO). Z důvodu přeložky vrchního el. vedení společnosti ČEZ Distribuce a.s., bude nutné demontovat stávající lampy umístěné na stožárech ČEZ (které budou rovněž odstraněny) včetně vrchní sítě VO. Nové podzemní vedení veřejného osvětlení bude vedeno v chodníku. Bude osazeno 5ks nových osvětlovacích bodů (lamp), které zajistí osvětlení výše uvedené části chodníku a komunikace. Nové osvětlovací stožáry budou osazeny v chodníku na vzdálenější straně od silnice.

Předpoklad realizace rekonstrukce je v r. 2022. Plánované náklady cca 1,3 mil. Kč.
Strnadová Šárka, Mgr. | dne 09.01.2020
Ke stažení:

Dokument: Přehledná situace | soubor: 43399.JPG | velikost: 0.13 MB   - Přehledná situaceObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka