Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Talent 2014

Stejně jako v předešlých letech se obracíme na ředitele škol a představitele zájmových a sportovních oddílů s žádostí o spolupráci.
Prosíme o spolupráci při přípravě předávání ocenění pro děti a mládež do 19 let, jimž se v letošním roce podařilo dosáhnout vynikajících výsledků v oblasti školních znalostí, sportu či kultury. Protože si představitelé města těchto úspěchů podložených pílí, talentem a houževnatostí velmi váží, chtějí je oficiálně ocenit.

Do přípravy se můžete zapojit i vy a sdělit nám své návrhy splňující tyto podmínky: jedná se o děti a mladé lidi do 19 let, žijící v Žamberku nebo navštěvující některou z místních škol a reprezentující ji na soutěžích, či závodech, kteří v roce 2014 dosáhli v nějaké z oblastí, jako je kultura, sport, školní olympiáda či soutěž, výrazného úspěchu. Oceněni mohou být jak jednotlivci, tak skupiny.

Návrhy sdělte nejpozději do pátku 9. ledna 2015 na e-mail p.brunova@zamberk.eu, případně písemně předejte na MěÚ Žamberk – Kultura a propagace města, kancelář č. 48.

U navrhovaných dětí uveďte věk, adresu, školu, kterou dítě navštěvuje, jméno trenéra (či osoby, která je na soutěž připravovala) a několika větami popište, za jaký mimořádný výsledek je navrhujete.

Předem velmi děkujeme za spolupráci.
Foglová Petra, Bc. | dne 01.12.2014
TalentObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka