Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, upozorňuje na druhou splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Druhá splatnost končí 31.08.2016.

Zkontrolujte si své úhrady a v případě, že nemáte uhrazeno, učiňte co nejdříve:

• v hotovosti (platební kartou nelze platit) v pokladně odboru životního prostředí a zemědělství na Městském úřadě (budova pošty), Nádražní 833, Žamberk, kancelář č. dv. 46, a to v úřední dny:

Po 08:00 – 11:00 hod. 12:00 – 17:00 hod.
St 08:00 – 11:00 hod. 12:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 11:00 hod.

• bankovním převodem (na účet správce poplatku č. 19-1321320309/0800, pro variabilní symbol můžete volat 465 670 262, Pokorná Marcela nebo o něj požádat na e-mailové adrese: m.pokorna@zamberk.eu),

• složenkou, kterou jste obdrželi začátkem letošního roku.

Poplatek pro rok 2016 je ve výši 500,- Kč, osoby starší 70 let (rok narození 1945 a nižší) mají úlevu 50% sazby místního poplatku, tedy 250,- Kč na celý rok 2016.

Pokud uplyne den splatnosti a částka daně není uhrazena, vzniká nedoplatek!Pokorná Marcela
odbor ŽP a zemědělství

Pokorná Marcela | dne 27.07.2016Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka