Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Nominace na Cenu města Žamberka 2016

Vážení občané, až do 1. září je možné podávat nominace na Cenu města Žamberka, která se bude předávat při slavnostním večeru 31. října v Divišově divadle.
U příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu město Žamberk každým rokem uděluje Cenu města Žamberka. Není v našich silách obsáhnout všechny záslužné aktivity, proto se obracíme na veřejnost, aby skrze nominace na Cenu města upozornila na ty počiny občanů, které by si zasloužily větší pozornost a ocenění. Vaše nominace předkládejte na předepsaném formuláři (dostupném na webu města www.zamberk.cz) do 1. září 2016 na podatelně Městského úřadu Žamberk. Podrobné informace a pravidla pro udělování ceny najdete na webových stránkách města nebo na tel. 465 670 303 - Mgr. Monika Škodová, kultura a propagace města.

Cena města Žamberka se uděluje za:
• vynikající tvořivé výkony a významné výsledky vědecké, technické, umělecké, sportovní, publicistické a veřejně prospěšné činnosti
• činnost, kterou její nositel přispěl významným způsobem k hospodářskému a kulturnímu rozvoji města Žamberka, jeho propagaci v ČR i zahraničí
• záchranu lidských životů a majetku

V loňském roce byla za svůj mimořádný přínos městu a celoživotní práci oceněna paní Anna Stejskalová, Mgr. Miloslav Bělohlávek, MUDr. Jiří Jireš in memoriam a za záchranu lidského života MVDr. Luděk Novotný. Pokud máte ve svém okolí podobnou osobnost, neváhejte ji nominovat!
Děkujeme za spolupráci při zviditelnění příkladných činů a mimořádných osobností v životě města.
Škodová Monika, Mgr. | dne 28.07.2016Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka