Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Environmentální vyúčtování města Žamberk za rok 2015

V Žamberku se mnoho let zodpovědně třídí odpady a tato snaha obyvatel se vyplácí. Město Žamberk obdrželo certifikáty společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL, a.s., vypovídajících o přínosech třídění nejen papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů, ale i starých nepoužívaných elektrospotřebičů.
V roce 2015 občané odevzdali k recyklaci 461 televizí a 167 počítačových monitorů a 8 909 kg drobných elektrozařízení.

Základem environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL, a.s., je studie životního cyklu (tzv. LCA - Life Cycle Assessment) vyřazených CRT televizí a monitorů, které tvoří cca 69 % všech sebraných elektrozařízení v rámci společnosti, ale i drobných elektrospotřebičů, které představují zbývajících 31 %. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

Společnost EKO-KOM, a.s., zpracovává od roku 2011 studii "Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí". Výsledky tohoto výzkumu prokázaly environmentální přínos celého systému třídění a recyklace odpadů v ČR. Studie je každoročně aktualizována.

Na přiložených certifikátech jsou uvedeny výsledky za rok 2015, kterých jsme dosáhli v našem městě a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí, zaslouží obrovský dík.


ASEKOL, a.s.
EKO-KOM, a.s.
Hovádková Alena, Ing. | dne 29.07.2016
Certifikát environmentálního vyúčtování-2015- ASEKOLOsvědčení o úspoře emisí-2015-EKO-KOMObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka