Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích - retroreflexní materiál

Letní prázdniny a s nimi spojená doba dovolených, více chodců se pohybuje na komunikaci, proto připomínám důležitou věc – použití retroreflexního materiálu.
Dle ustanovení § 53 odstavec 9 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") zní, cituji: "Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích."

Doporučuji tyto prvky mít na oblečení, batohu, aktovce apod.

Za sníženou viditelnost mnozí považují pouze tmu. Připomeňme si, jak tento základní pojem definuje právě zákon o silničním provozu.
Dle ustanovení § 2 písm. ff) zákona o silničním provozu je snížená viditelnost situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu.

Ze své zkušenosti bych rád k tomuto tématu ještě přispěl s názorem, že chodec, který se pohybuje za snížené viditelnosti, jak v obci, tak mimo obec a má rozsvícené ještě jakékoliv jiné osvětlení (baterka, mobilní telefon…), tak snižuje riziko dopravní nehody.
Štrup Ivo, Bc. | dne 04.08.2016
Chodec - retroreflexní materiálChodec - retroreflexní materiálChodec - retroreflexní materiálObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka