Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Dnem 01.01.2020 nastává účinnost Obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, do které jsou promítnuty novelizovaná ustanovení zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Níže jsou uvedeny důležité změny týkající se místního poplatku za užívání veřejného prostranství:
- místní poplatek za užívání veřejného prostranství při umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje občerstvení je stanoven paušální částkou za každých i započatých 5 m2 a započatý měsíc, na Masarykově náměstí v Žamberku, ve výši 280 Kč,
- osvobození od místního poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa může uplatnit osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
- osvobození od místního poplatku z akcí pořádaných na veřejném prostranství lze uplatnit u akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.
Ostatní informace o poplatníkovi, vymezení veřejného prostranství, ohlašovací povinnosti, dalších sazbách poplatku, splatnosti poplatku najdete ve výše uvedené Obecně závazné vyhlášce města Žamberka.
Matějíčková Hana | dne 16.12.2019Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka