Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Vánoční posezení s osamělými seniory

Město Žamberk a Sbor pro občanské záležitosti uspořádalo vánoční posezení a přátelskou besedu s představiteli města pro osamělé seniory. Setkání se uskutečnilo v úterý 17. prosince 2019 od 14 hodin ve společenské místnosti Penzionu.
Po úvodním slově Mgr. Bronislavy Havlíkové, která pozdravila všechny přítomné a uvítala je, následoval vánoční program žáků Základní umělecké školy Petra Ebena. Děti krásně zahrály vánoční písně a koledy, které jsme si společně zazpívali a příjemně se naladili na přicházející Vánoce. Po hudebním vystoupení se ujal slova starosta města Oldřich Jedlička, který promluvil o kulturních a investičních akcích roku 2019. Poté již odpoledne probíhalo v příjemné přátelské besedě.
Závěrem popřáli představitelé města seniorům klidné prožiti svátků vánočních, hodně zdraví a štěstí do nového roku 2020.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu akce a příjemné vánoční atmosféře.
Venclů Zdeňka, Bc. | dne 19.12.2019
vánoční posezenívánoční posezeníhudební vystoupenívánoční posezeníObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka