Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Protipovodňová opatření - průběh přípravy

Město pokračuje v přípravě stavby protipovodňových opatření. Dne 17.9.2014 zaslalo na MZe ČR žádost o posouzení návrhu PPO v rámci nově vyhlášené III. etapy dotačního titulu.

Příprava protipovodňových opatření Žamberk

V roce 2008 podalo město Žamberk žádost o dotační titul výstavba protipovodňových opatření (dále „PPO“) podél toku Divoká Orlice. O této doby začal kolotoč mnohdy složitých jednání, příprav pozemků, průzkumů místa stavby a následných úpravy projektové dokumentace. Vlastní stavba PPO má ochránit Žamberk proti dvacetileté vodě Q20 (průtok v korytě cca 125 m3/s) a s navýšením všech prvků o 10 cm a umnou manipulací na vodním díle Pastviny budeme na ochraně téměř proti Q50. Stavba pozůstává převážně: z betonových zídek (výška cca 50 cm), jako nástavbou na nově vybudované nábřežní zdi pohledově stejné jako stávající; ze zemních hrází (na pravém břehu u dřevěné lávky), štětovou stěnou v oblasti autocampingu, množstvím technických prvků a dalšími vyvolanými investicemi, včetně plánované zeleně. Více v sekci „Protipovodňová ochrana“ na webových stránkách města.
V minulém roce byla ukončena II. etapa dotačního titulu MZe ČR program P 129 120 k výstavbě PPO. Vzhledem k nevyřešenému majetkoprávnímu vztahu k církevnímu pozemku na louce za střediskem PLA, s.p. byl celý projekt rozdělen na 2 části. Na převážnou část stavby (mimo tohoto prostoru) bylo vydáno stavební povolení, ale zbylá část zůstala otevřená, nepodařilo se projekčně zrealizovat ani náhradní řešení. Z daného důvodu zástupci investora (PLA) a správce programu (MZe ČR) rozhodli, že by stavba nebyla kompletně dokončena v daném termínu a byla proto přesunuta do III. etapy programu.
V červenci 2014 vyhlásil ministr Ze ČR III. etapu programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi“. Povodím Labe, s.p. a Ministerstvem Ze byla řešena připravenost staveb z II. etapy a bylo konstatováno, že Žamberk je t.č. jedním z dobře připravených měst na realizaci akce.
Dne 17.9.2014 byla odeslána na MZe žádost s návrhem na posouzení stavby PPO, včetně příslušné projektové dokumentace.
K dnešnímu dni je vydáno stavební povolení na 95% stavby mimo stavebního objektu na louce za střediskem PLA a Vencl-Servisem, kde je vydáno územní rozhodnutí a je zahájeno stavební řízení.
Z uvedeného vyplývá, že Žamberk je již připraven na realizaci této velice významné akce. Předpokládaný termín zahájení stavby v hodnotě přes 150 mil Kč je r. 2016.
V případě, že návrh bude kladně ministerstvem zemědělství posouzen budou probíhat m.j. i besedy s občany města k dané stavbě a rovněž i informativní schůzky s dotčenými osobami.


Ing. Vladimír Fikejs
ved. odboru obrany a kriz. řízení

Fikejs Vladimír, Ing. | dne 19.09.2014Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka