Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Vyhodnocení soutěže škol ve sběru papíru, nápojových kartonů a elektrozařízení

Město Žamberk vyhlásilo vloni v září pro všechny místní školy 9. ročník soutěže ve sběru druhotných surovin. Žáci a studenti žamberských škol, kteří se zapojili do soutěže, odevzdávali od začátku školního roku starý papír, prázdné krabice od nápojů a nepotřebné drobné elektrospotřebiče.
Začátkem června 2016 byla soutěž ukončena a vyhodnocena. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, u nichž je umístění na prvním až třetím místě ohodnoceno finanční odměnou 5 tis. Kč, 4 tis. Kč a 3 tis. Kč. Zapojení v jednotlivých kategoriích se potom načítalo. O konečném pořadí jednotlivých škol se bojovalo do posledních chvil. Na první místo se po čtyřech letech vyhoupla Speciální střední škola a základní škola Žamberk, Tyršova 214, a vystřídala na pomyslném trůnu Základní školu Žamberk, 28. října 581. Školy zapojené do soutěže, které se umístily na hodnoceném pořadí (do třetího místa), obdržely finanční odměny v celkové výši 48 000 Kč a nejlepším jednotlivcům byly předány věcné ceny.

Náklady na sběr, převoz do výkupny nebo sběrného dvora a odměny soutěžícím byly financovány z prostředků města Žamberk a také za podpory partnerů soutěže, společností Elektrowin a.s., ASEKOL a.s., a EKO-KOM, a.s. V rámci 9. ročníku soutěže bylo odevzdáno více než 69 tun papíru, 1 tuna nápojových kartonů a 7 tun dosloužilých elektrozařízení.

Umístění škol a výše finanční odměny:

1. Speciální střední škola a základní škola Žamberk, Tyršova 214
Finanční odměna: 18 000,- Kč

2. Základní škola Žamberk, 28.října 581
Finanční odměna: 16 000,- Kč

3. Základní škola Žamberk, Nádražní 743
Finanční odměna: 10 000,- Kč

4. Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk, Tylova 1244
Finanční odměna: 4 000,- Kč

DĚTEM I JEJICH UČITELŮM PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.
Hovádková Alena, Ing. | dne 10.06.2016
Ke stažení:

Dokument: Konečné výsledky soutěže škol 2015-2016 | soubor: 30264.pdf | velikost: 0.19 MB   - Konečné výsledky soutěže škol 2015-2016
Předání cen ve Speciální SŠ a ZŠPředání cen ve Speciální SŠ a ZŠPředání cen ve Speciální SŠ a ZŠPředání cen v Základní škole, 28. října 581Předání cen v Základní škole, 28. října 581Předání cen v Základní škole, 28. října 581Předání cen v Základní škole, Nádražní 743Předání cen v Základní škole, Nádražní 743Předání cen v Základní škole, Nádražní 743Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka