Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích - koloběžka 1. díl.

Vážení spoluobčané, vážení řidiči.

Koloběžka
Koloběžka je jednostopé vozidlo uváděné do pohybu odrážením jednou nohou.

Druhy koloběžek:
a) dětské koloběžky
b) koloběžky pro dospělé
c) freestyle koloběžky
d) skládací koloběžky…

V zákoně se nerozlišují druhy koloběžek (malé nebo velké), takže vše, co se týče koloběžek, musíme vnímat jako celek.
Ve vymezení základních pojmů dle ustanovení § 2 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu):
• písm. d) řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo,
• písm. h) nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo,
• písm. dd) přechod pro chodce je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou,

Povinnosti řidiče v ustanovení § 5 zákona o silničním provozu platí i pro řidiče nemotorového vozidla – koloběžky!

Pozor také na ustanovení § 53 zákona o silničním provozu, kdy jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.
Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.

Nejdůležitější ustanovení § 57 odst. 2 zákona o silničním provozu sděluje, že na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici.

Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.


foto: Mgr. Milada Krausová
Štrup Ivo, Bc. | dne 17.06.2016
KoloběžkaObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka