Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: Veřejné osvětlení a zpevněná plocha na Havlíčkově nábřeží

Na Havlíčkově nábřeží bylo dokončeno a zprovozněno veřejné osvětlení v úseku mezi železným mostem a lávkou u stodol. Na celém úseku byly použity stejné historizují LED lampy jako v Hluboké ulici, na kterou úsek navazuje.
Energeticky úsporné lampy decentně, ale souvisle osvětlují ulici, ale neobtěžují okolní domy bočním světlem a omezují světelný smog. Děkujeme za kladné hlasy obyvatel po rozsvícení tohoto úseku. V rámci stavby PPO byly podél řeky uloženy chráničky pro možné pokračování osvětlení v tomto duchu v dalších úsecích.
Zároveň byla realizována zpevněná plocha podél nábřežní zdi mezi železným mostem a ulicí Havlenova. Tato plocha není a ani neměla být chodníkem, prostor pro ni nesplňuje šířkové parametry pro vybudování chodníku. V době, kdy bylo rozhodnuto o provedení zpevněné plochy v místě původního zatravnění, bylo již připraveno podzemní vedení a patky lamp veřejného osvětlení. Plocha má sloužit především pro bezpečné uhnutí osob před projíždějícími vozidly a byla shledána jako vhodnější varianta původního zatravnění, které při nevhodném počasí neumožňuje vstup osob (bláto, sníh, často bohužel také jiné znečištění). Použitá dlažba je zatravňovací, dlaždice mají větší rozestupy kvůli distančním bočním výstupkům. Takto provedená plocha umožňuje zasakování vody a nevytváří se na ní kaluže. Místo zatravnění jsou spáry vysypány kamennou drtí (běžné řešení těchto ploch, především z důvodu složité údržby a péče o zeleň, která v malé ploše při velkých letních teplech a zahřátí okolního betonu usychá a v případě růstu vyžaduje pravidelné sekání).

Odstavná plocha 280.000 Kč
Veřejné osvětlení 1.150.000 Kč (podzemní příprava 2017 + dokončení a zprovoznění 2019).

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP
Škodová Monika, Mgr. | dne 29.11.2019
Havlíčkovo nábřeží po realizaci úpravHavlíčkovo nábřeží po realizaci úpravHavlíčkovo nábřeží po realizaci úpravHavlíčkovo nábřeží před úpravamiHavlíčkovo nábřeží před úpravamiObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka