Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,

při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen dle ust. § 49 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.

Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel znamená pro řidiče dle ust. § 71 odst. 6 zákona, povinnost zastavit vozidlo před světelným signalizačním zařízením.

Jako příklad uvádím signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel, který se nachází na silnici I. třídy č. 14, mezi obcemi Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou u sídla integrovaného záchranného systémy.
Štrup Ivo, Bc. | dne 03.12.2019
povinnost zastavit vozidlo před světelným signalizačním zařízenímpovinnost zastavit vozidlo před světelným signalizačním zařízenímObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka