Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Ředitelé diskutovali nad potřebami žáků a škol

Téměř 30 ředitelů, učitelů a osob působících ve vzdělání z regionu MAS Orlicko se sešlo dne 31. 3. 2014 v Koučink Akademii v Libchavách na Orlickoústecku.
Důvodem setkání bylo diskutování o aktuálních problémech ve školství a vzdělanosti v regionu MAS Orlicko a následná formulace potřeb či možných řešení. Organizátorem této akce bylo občanské sdružení MAS ORLICKO, které použije výstupy z diskuse pro přípravu Strategie MAS ORLICKO a pro následné čerpání prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu zaměstnanost a Operačního programu výzkum, věda, vzdělávání.

Přítomní se rozdělili do skupin podle typu školy, ve které působí, a v nich diskutovali, co dané škole chybí nebo co by bylo možné vylepšit. V závěru vždy zástupce za každou skupinu objasnil ostatním jejich závěry.

Názory zde zazněly různé, avšak jeden je společný pro všechny: „chybí finance!“. Podporovat školství lze ale i jinak – mateřské školy by uvítaly dobrovolné pomoci studentů středních pedagogických škol, základní školy by chtěly prohloubit spolupráci s firmami. Střední školy navrhují uspořádat pro studenty odborné praxe a stáže ve firmách. V obtížné situaci stojí malotřídní školy, ať už kvůli počtu žáků nebo zaměstnanců. Avšak zástupkyně této skupiny tvrdí: „Když je v obci malotřídka, obec žije.“.

Místní akční skupina je neziskovou organizací, jejímiž zakladateli jsou v souladu s podmínkami EU zástupci místní komunity – podnikatelů, zástupců orgánů samospráv i neziskových organizací, kdy podíl veřejné sféry činí méně než 50%. (www.mas.orlicko.cz)

Celá zpráva bude zveřejněna na webových stránkách www.mas.orlicko.cz.
Bc. Lucie Kokulová strategie 2014 - 2020 email: kokulova@mas.orlicko.cz
Borovičková Kamila, Bc. | dne 23.04.2014Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka