Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Město Žamberk převzalo vlastnictví tělocvičny u "Žirafy".

Dnem 10.01.2014 se stalo město Žamberk vlastníkem budovy tělocvičny U Žirafy v Žamberku, kdy budova byla na město Žamberk bezúplatně převedena Pardubickým krajem.
Objekt tělocvičny využívají především žáci Střední školy obchodu, řemesel a služeb, základní školy
Nádražní 743 a základní školy 28. října 581, dále zástupci Střediska volného času Animo a 1. FC Žamberk. Zbývající časy jsou určeny pro zástupce spolků a jiných neregistrovaných zájmových skupin.

Veškeré změny ve využívání tělocvičny budou v daném měsíci oznamovány městu Žamberk, paní Andree Fišerové, nejpozději poslední pracovní den běžného měsíce. Údaje budou zasílány na e-mail: a.fiserova@muzbk.cz, budova pošty, ul. Nádražní čp. 833, Žamberk, tel. 465 670 282, číslo dveří 47
Ve věcech týkajících se provozu budovy: Bc. Ivana Hečková, tel. 465 670 330, budova radnice, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, číslo dveří 106.

Jiří Dytrt
Borovičková Kamila, Bc. | dne 13.05.2014Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka