Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Územní plány obcí ORP Žamberk

"Jamné nad Orlicí"

Patří do kategorie:  "Územní plány obcí"
Zobrazit období:  rok 2020 (1) | rok 2016 (1) | rok 2014 (4) | rok 2010 (11) |  ... vypsat vše

Právní stav po vydané změně č. 1 ÚP Jamné nad Orli

ÚP zahrnující právní stav po vydání změny č.1 nabyl účinnosti 26.9.2013. Je uložen na ObÚ Jamné n.O a na úřadu územního plánování MěÚ Žamberk; předán byl Stavebnímu úřadu MěÚ Jablonné n.O. a Krajskému úřadu Pardubice. Do dokumentace je možné nahlížet:http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idkz=66Dokument: Grafická část-právní stav-výkres základního členění | soubor: 0530defcfaee20.pdf | velikost: 4.35 MB Dokument: Grafická část-právní stav-hlavní výkres | soubor: 0530defee64f56.pdf | velikost: 5.53 MB Dokument: Grafická část-právní stav-koordinančí výkres | soubor: 0530df011ceba7.pdf | velikost: 5.97 MB Dokument: Grafická část-právní stav-výkres předpoládaných záborů ZPF | soubor: 0530df03c05cc3.pdf | velikost: 5.06 MB Dokument: Textová část - právní stav | soubor: 05315a12cbc587.pdf | velikost: 7.54 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.21.04.2020

ÚS-JIH, pod vodojemem

Územní studie Jamné nad Orlicí - Jih, pod vodojemem -byla prověřena a schválena možnost jejího využití 21. 2. 2020 a data vložena do evidence územně plánovací činnostiDokument: Textová část | soubor: 43663.pdf | velikost: 1.26 MB Dokument: Urbanistický návrh | soubor: 43664.pdf | velikost: 0.55 MB Dokument: Zákres do katastrální mapy | soubor: 43665.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: Hlavní výkres - aktualizace | soubor: 43666.pdf | velikost: 3.1 MB Dokument: Výkres dopravní infrastruktury - aktualizace | soubor: 43667.pdf | velikost: 3.71 MB Dokument: Výkres vlastnických vztahů - aktualizace | soubor: 43668.pdf | velikost: 2.53 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.20.02.2020

Územní studie IIB Pod Jamenskou a. s.

Územní studie IIB Pod Jamenskou a. s. - Návrh 1BDokument: Návrh 1B | soubor: 04f2b840a5beb9.pdf | velikost: 0.36 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.10.2010
Územní studie IIB Pod Jamenskou a. s. - Návrh 1CDokument: Návrh 1C | soubor: 04f2b841e8f799.pdf | velikost: 0.29 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.10.2010
Územní studie IIB Pod Jamenskou a. s. - Zákres do katastrální mapy 2BDokument: Zákres do katastrální mapy 2B | soubor: 04f2b843b7ad93.pdf | velikost: 0.21 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.10.2010
Územní studie IIB Pod Jamenskou a. s. - Zákres do katastrální mapy 2CDokument: Zákres do katastrální mapy 2C | soubor: 04f2b84510620d.pdf | velikost: 0.17 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.10.2010
Územní studie IIB Pod Jamenskou a. s. - Textová částDokument: Textová část | soubor: 04f2b84820458b.doc | velikost: 0.07 MB Dokument: Textová část | soubor: 04f2b848ba67f3.pdf | velikost: 0.06 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.10.2010

Územní studie Jamné nad Orlicí I. Jih

Územní studie Jamné nad Orlicí I. Jih - kolem vodojemu - návrhDokument: Územní studie Jamné nad Orlicí | soubor: 04f2b83388aca6.pdf | velikost: 0.47 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020
Územní studie Jamné nad Orlicí I. Jih - kolem vodojemu - zákres v katastrální mapěDokument: Územní studie Jamné nad Orlicí - zákres v katastrální mapě | soubor: 04f2b8372573ed.pdf | velikost: 0.29 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020
Územní studie Jamné nad Orlicí I. Jih - kolem vodojemu - textová částDokument: Textová část | soubor: 23777.pdf | velikost: 3.09 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020

Územní studie Jamné nad Orlicí II. Pod Kaplí

Územní studie Jamné nad Orlicí II. Pod Kaplí - návrhDokument: Územní studie Jamné nad Orlicí II. Pod Kaplí - návrh | soubor: 04f2b84aeec269.pdf | velikost: 0.28 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020
Územní studie Jamné nad Orlicí II. Pod Kaplí - zákres do katastrální mapyDokument: Územní studie Jamné nad Orlicí II. Pod Kaplí - zákres do katastrální mapy | soubor: 04f2b84c82114a.pdf | velikost: 0.22 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020
Územní studie Jamné nad Orlicí II. Pod Kaplí - textová částDokument: Územní studie Jamné nad Orlicí II. Pod Kaplí - textová část | soubor: 04f2b84d8e5d15.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Územní studie Jamné nad Orlicí II. Pod Kaplí - textová část | soubor: 04f2b84ddb8e92.pdf | velikost: 0.05 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.21.04.2020

Územní studie lokalita Z 24

Územní studie lokalita Z 24Dokument: Textová část | soubor: 053b3c87e1945c.pdf | velikost: 2.97 MB Dokument: Registrační list | soubor: 053b3c89883391.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: Širší vztahy - výřez z územního plánu | soubor: 053b3c8b7a04b7.pdf | velikost: 0.22 MB Dokument: Současný stav | soubor: 053b3c8cb6f861.pdf | velikost: 0.22 MB Dokument: Urbanistický návrh - parcelace | soubor: 053b3c8de9573d.pdf | velikost: 0.23 MB Dokument: Urbanistický návrh - členění území | soubor: 33398.pdf | velikost: 0.22 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.21.04.2020

Územní studie lokalita Z1

Územní studie lokalita Z 1Dokument: Textová část | soubor: 053b3c66861e9e.pdf | velikost: 1.97 MB Dokument: Registrační list | soubor: 053b3c6dc60304.pdf | velikost: 0.18 MB Dokument: Současný stav | soubor: 053b3c731907a2.pdf | velikost: 0.17 MB Dokument: Urbanistický návrh členění území | soubor: 053b3c749e44eb.pdf | velikost: 0.19 MB Dokument: Širší vztahy - výřez z územního plánu | soubor: 053b3c770a3c3a.pdf | velikost: 0.2 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.21.04.2020

Změna č. 1 územního plánu

Změna č. 1 územního plánuDokument: Textová část - Změna č. 1 - výrok | soubor: 0530dfe4b730ac.pdf | velikost: 3.72 MB Dokument: Textová část - Změna č. 1 - odůvodnění | soubor: 0530dfe6ac0ef9.pdf | velikost: 7.06 MB Dokument: Výkres základního členění I | soubor: 0530dfea138de2.pdf | velikost: 0.54 MB Dokument: Výkres základního členění II | soubor: 0530dfec483e42.pdf | velikost: 0.38 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 0530e038f02cf5.pdf | velikost: 0.61 MB Dokument: Hlavní výkres 2 | soubor: 0530e03a752c12.pdf | velikost: 0.43 MB Dokument: Výkres ZPF | soubor: 0530e03cdcdf45.pdf | velikost: 0.79 MB Dokument: koordinační výkres I | soubor: 0530e03e65b4b1.pdf | velikost: 0.98 MB Dokument: Koordinační výkres II | soubor: 0530e03f87ce0a.pdf | velikost: 0.64 MB Dokument: Koordinační výkres - legenda | soubor: 0530e040aad984.pdf | velikost: 0.25 MB Dokument: Koordinační výkres - legenda 2 | soubor: 0530e04466b98a.pdf | velikost: 0.23 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.21.04.2020

Zprávy o uplatňování ÚP za uplynulé období

Zpráva o uplatňování ÚP za období 09/2012 - 09/2016 byla schválena Zastupitelstem obce Jamné nad Orlicí 31. 10. 2016 pod č. usnesení 94/Z14/2016.Dokument: Zpráva | soubor: 32093.pdf | velikost: 3.01 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.20.12.2016
« ZpětObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka