Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Územní plány obcí ORP Žamberk

"Písečná"

Patří do kategorie:  "Územní plány obcí"
Zobrazit období:  rok 2018 (1) | rok 2017 (1) |  ... vypsat vše
Územní plán Písečná byl vydán ZO Písečná 14.5.2018 pod č. usnesení 427/18 a nabyl účinnosti 1.6.2018. Územní plán je uložen u obce Písečná, MěÚ Žamberk, odboru REUP, MěÚ Letohrad, odboru výstavby a ŽP a na Krajském úřadu Pardubického kraje. Dokument: Textová část - Územní plán | soubor: 38367.pdf | velikost: 0.88 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 38368.pdf | velikost: 6.88 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 38369.pdf | velikost: 9.04 MB Dokument: Výkres koncepce technické infratruktury | soubor: 38370.pdf | velikost: 7.11 MB Dokument: Výkres předpokládaných záborů ZPF | soubor: 38371.pdf | velikost: 10.8 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 38372.pdf | velikost: 11.3 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 38373.pdf | velikost: 2.72 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.02.07.2018
Územní studie veřejného prostranství obce Písečná - Na Dvoreckým byla prověřena pořizovatelem k využití dne 10.11.2017 a byl podán návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Územní studie je podmínkou pro rozhodování o změnách v území.Dokument: Textová část | soubor: 35737.pdf | velikost: 1.4 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 35738.pdf | velikost: 1.71 MB Dokument: Výkres problémů | soubor: 35739.pdf | velikost: 1.75 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 35740.pdf | velikost: 0.64 MB Dokument: Výkres vlastnických vztahů | soubor: 35741.pdf | velikost: 0.81 MB Dokument: Výkres dopravní infrastruktury | soubor: 35742.pdf | velikost: 1.3 MB Dokument: Výkres technické infrastruktury | soubor: 35743.pdf | velikost: 0.8 MB Dokument: Ortofotomapa | soubor: 35744.pdf | velikost: 0.47 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.10.11.2017
« ZpětObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka