Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Veřejné zakázky

Na této stránce najdete výzvy a dodatečné informace ke všem veřejným zakázkám od března 2007. Aktuálně vypsané najdete na úřední desce!

"Veřejné zakázky"

Patří do kategorie:  "Dokumenty úřadu"
Zobrazit období:  rok 2020 (6) | rok 2019 (16) | rok 2018 (25) | rok 2017 (31) | rok 2016 (14) | rok 2015 (25) | rok 2014 (14) | rok 2013 (10) | rok 2012 (10) | rok 2011 (30) | rok 2010 (25) | rok 2009 (18) | rok 2008 (30) | rok 2007 (19) |  ... vypsat vše

Rok 2017

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Hřiště ZŠ 581, Žamberk - rekonstrukce asfaltové plochy, nové šatny III." část B. nové šatny, Přílohy: rozpis cen, návrh SOD, nová PD jsou uvedeny u vysvětlení zadávací dokumentaceJiž skartovánoStránská Radka01.11.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Svoz, dotřídění a předání k recyklaci vytříděných složek komunálního odpadu, jehož původcem je město Žamberk"Již skartovánoStránská Radka11.09.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 veřejné zakázky "PD lokality Na Skalách, Žamberk pro výstavbu rodinných odmů a dopravní a technické infrastruktury"Již skartovánoStránská Radka02.08.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Realizae šikmých parkovacích stání v ulici U Polikliniky"Již skartovánoStránská Radka01.08.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 veřejné zakázky "PD lokality Na Skalách, Žamberk pro výstavbu rodinných domů a dopravní a technické infrastruktury" Již skartovánoStránská Radka02.08.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 veřejné zakázky "PD lokality Na Skalách, Žamberk pro výstavbu rodinných domů a dopravní a technické infrastruktury"Již skartovánoStránská Radka24.07.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 veřejné zakázky "Realizace úspor energií - Radnice Žamberk" část A. Výměna špaletových oken v zadním traktuJiž skartovánoStránská Radka19.07.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "PD lokality Na Skalách, Žamberk pro výstavbu rodinných domů a dopravní a technické infrastruktury"Již skartovánoStránská Radka18.07.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 veřejné zakázky "Realizace úspor energií - Radnice Žamberk" část A. Výměna špaletových oken v zadním traktuJiž skartovánoStránská Radka14.07.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 veřejné zakázky "Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk"Již skartovánoStránská Radka12.07.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Realizace úspor energií - Radnice Žamberk, část A. Výměna špaletových oken v zadním traktu", přílohy č.2 Výkaz výměr, č. 3 Návrh smlouvy o dílo a č.5 vzor čest.prohl. obsah nabídky jsou umístěny u vysvětlení zadávací dokumentJiž skartovánoStránská Radka19.07.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk"Již skartovánoStránská Radka30.06.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Městské muzeum Žamberk - zřízení bezbariérového WC"Již skartovánoStránská Radka26.06.2017
Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce "Dodatečná hydroizolace a související vnitřní rekonstrukce části budovy ZŠ 28.října 581, Žamberk"Již skartovánoStránská Radka14.06.2017
Dodatečné informace č.2 k veřejné zakázce "Realizace úspor energií PD rekonstrukce tenisové haly v areálu pod Černým lesem, Žamberk"Již skartovánoStránská Radka14.06.2017
Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce "Realizace úspor energií - PD rekonstrukce tenisové haly v areálu Pod Černým lesem, Žamberk"Již skartovánoStránská Radka13.06.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Dodatečná hydroizolace a související vnitřní rekonstrukce části budovy ZŠ 28.října 581, Žamberk" PRODLOUŽENA LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 28.6.2017 do 16:00 hod.Již skartovánoStránská Radka14.06.2017
Vázva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Realizace úspor energií - PD rekonstrukce tenisové haly v areálu Pod Černým lesem, Žamberk"Již skartovánoStránská Radka14.06.2017
Dodatečné informace k veřejné zakázce "PD rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk"Již skartovánoStránská Radka24.04.2017
Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce "Žamberk - Most ev.č. 000420 do Polska, rekonstrukce"Již skartovánoStránská Radka13.04.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Žamberk - Tyršova ulice - parkoviště (u sokolovny)"Již skartovánoStránská Radka07.04.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "PD rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk"Již skartovánoStránská Radka26.04.2017
Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky "Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk" dle § 53 zákona 134/2016 Sb. jsou zveřejněny na http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e6554c83-2f01-4651-9c0d-818701ad16cb/Zakazka/P17V00000001 Stránská Radka10.05.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Žamberk - Most ev. č. 000420 do Polska, rekonstrukce"Již skartovánoStránská Radka30.03.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Hřiště ZŠ 581, Žamberk - rekonstrukce asfaltové plochy, nové šatny II." část B. nové šatnyJiž skartovánoStránská Radka29.03.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Rekonstrukce opěrné zdi a chodníku před č.p.655, ulice Smetanova"Již skartovánoStránská Radka28.03.2017
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Hřiště ZŠ 581, Žamberk - rekonstrukce asfaltové plochy, nové šatny"Již skartovánoStránská Radka27.02.2017
Město Žambeerk vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Městský architekt"Již skartovánoStránská Radka01.02.2017

Rok 2016

Dodatečné informace I. k veřejné zakázce "Rekonstrukce asfaltové plochy hřiště ZŠ 28.října 581, Žamberk"Již skartovánoStránská Radka15.09.2016
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky "Rekonstrukce asfaltové plochy hřiště ZŠ 28. října 581, Žamberk"Již skartovánoStránská Radka15.09.2016
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky "Zajištění svozu a odstraňování komunálních odpadů, jejichž původcem je město Žamberk, z odpadových nádob v letech 2017-2018"Již skartovánoStránská Radka31.08.2016
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky "Oprava stávající asfaltové parkovací plochy k č.p.1059-1060 a oprava části komunikace u Velorexu" část A. Oprava stávající asfaltové parkovací plochy k č.p. 1059-1060Již skartovánoStránská Radka04.07.2016
Dodatečné informace I. k VZ "Žamberk - ul. Revoluční, rekonstrukce místní komunikace a chodníků"Již skartovánoStránská Radka02.05.2016
Dodatečné informace III. k VZ "ZUŠ - zateplení fasády části č.p. 145, Masarykovo nám., Žamberk"Již skartovánoStránská Radka22.04.2016
Dodatečné informace II. k VZ "ZUŠ - zateplení fasády části č.p. 145, Masarykovo nám., Žamberk"Již skartovánoStránská Radka22.04.2016
Dodatečné informace I. k VZ "Výměna nákladního výtahu ve školní jídelně č.p.433, Žamberk III."Již skartovánoStránská Radka19.04.2016
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky "Žamberk - ul. Revoluční, rekonstrukce místní komunikace a chodníků"Již skartovánoStránská Radka18.04.2016
Dodatečné informace I. k veřejné zakázce "ZUŠ - zateplení fasády části č.p.145, Masarykovo nám., Žamberk"Již skartovánoStránská Radka11.04.2016
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky "ZUŠ - zateplení fasády části č.p.145, Masarykovo nám., Žamberk"Již skartovánoStránská Radka08.04.2016
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky "Výměna nákladního výtahu ve školní jídelně č.p.433, Žamberk III."Již skartovánoStránská Radka05.04.2016
Dodatečné informace I. VZ "Obnova (repase) historických oken budovy radnice č.p.166"Již skartovánoStránská Radka19.01.2016
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky "Obnova (repase) historických oken budovy radnice č.p.166" Na vyžádání Vám bude zaslána rozšířená verze přílohy č.6 (fotografie oken)Již skartovánoStránská Radka07.01.2016

Rok 2015

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky "Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Lanškroun - ORP Žamberk"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Dodatečné informace č.I k veřejné zakázce "Výměna nákladního výtahu ve školní jídelně č.p.433 II."Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky "Rekonstrukce komunikace Špitálka"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Dodatečné informace č.I. k veřejné zakázce "Svoz a odstraňování komunálních odpadů z velkoobjemových kontejnerů v letech 2016-2018"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky "Výměna nákladního výtahu ve školní jídelně č.p.433 II."Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky "Svoz a odstraňování komunálních odpadů z velkoobjemových kontejnerů v letech 2016-2018"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Výzva k podání nabídky a k prokázání spolnění kvalifikace veřejné zakázky "Rekonstrukce místní komunikace Žamberk - Poplužní cesta"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Dodatečné informace I k veřejné zakázce "Rozšíření výdejny jídel v části 1NP č.p.433 v Žamberku II"Již skartovánoStránská Radka21.04.2020
Starší dokumenty:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka