Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Veřejné zakázky

Na této stránce najdete výzvy a dodatečné informace ke všem veřejným zakázkám od března 2007. Aktuálně vypsané najdete na úřední desce!

"Veřejné zakázky"

Patří do kategorie:  "Dokumenty úřadu"
Zobrazit období:  rok 2020 (6) | rok 2019 (16) | rok 2018 (25) | rok 2017 (31) | rok 2016 (14) | rok 2015 (25) | rok 2014 (14) | rok 2013 (10) | rok 2012 (10) | rok 2011 (30) | rok 2010 (25) | rok 2009 (18) | rok 2008 (30) | rok 2007 (19) |  ... vypsat vše

Rok 2012

Veřejný zakázka "Digitalizace kina Divišova divadla v Žamberku dle DCI v rozlišení 4K, včetně 3D systému II."Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020

Rok 2011

Veřejná zakázka "Pořízení elektronické spisové služby v rámci PROJEKTU "Rozvoj služeb eGovernmentu ve správním obvodu ORP Žamberk" - část 2"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení "Digitalizace kina Divišova divadla v Žamberku dle DCI v rozlišení 4K včetně 3D systému"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva pěti zájemcům k veřejné zakázce "Rekonstrukce části opěrné zdi Pod radnicí Žamberk"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k veřejně zakázce "Poskytovatel dlouhodobého investičního úvěru městu Žamberk v roce 2011 ve výši20 mil. Kč na refinancování projektu "Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch-Pěší zóna Žamberk"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k veřejné zakázce "Pronájem a provozování - zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce "Realizace varovného a vyrozumívacího systému města Žamberk"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU "Rozvoj služeb eGovernmentu ve správním obvodu ORP Žamberk"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.09.2011
Dodatečné informace k veřejné zakázce "Realizace varovného a vyrozumívacího systému města Žamberk"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce "Realizace varovného a vyrozumívacího systému města Žamberk"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k veřejné zakázce "Rošíření prostor ZUŠ"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Dodávka městského kamerového dohlížecího systému - elektronická aukceJiž skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Dodatečné informace k VZ "Poskytování služeb v oblasti dodávek elektrické energie"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce "Poskytování služeb v oblasti dodávek elektrické energie"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Dodatečné informace k VZ "Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku - Vybudování víceúčelového hřiště II."Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k veřejné zakázce "Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku - Vybudování víceúčelového hřiště II."Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Dodatečné informace II. k VZ "Výstavba TI pro 30 b.j. v lokalitě Velký Hájek"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Dodatečné informace k VZ "Pořízení technologického centra města Žamberk v rámci projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu ve správním obvodu ORP Žamberk"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Dodatečné informace I. K VZ "Upgrade elektronické spisové služby města Žamberk v rámci projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu ve správním obvodu ORP Žamberk"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Oznámení o zadání výzvy dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk "Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Dodatečné informace k VZ "Upgrade elektronické spisové služby města Žamberk v rámci projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu ve správním obvodu ORP Žamberk"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Dodatečné informace I. k VZ "Výstavba TI pro 30 b.j. v lokalitě Velký Hájek"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Dodatečné informace k VZ "Výstavba TI pro 30 b.j. v lokalitě Velký Hájek"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
VZ "Pořízení elektronické spisové služby v rámci PROJEKTU "Rozvoj služeb eGovernmentu ve správním obvodu ORP Žamberk"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
VZ "Pořízení technologického centra města Žamberk v rámci PROJEKTU "Rozvoj služeb eGovernmentu ve správním obvodu ORP Žamberk"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
VZ "Upgrade elektronické spisové služby města Žamberk v rámci PROJEKTU "Rozvoj služeb eGovernmentu ve správním obvodu ORP Žamberk"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k předložení nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky "Výstavba TI pro 30 b.j. v lokalitě Velký Hájek"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Dodatečné informacek VZ "Areál aktivní turistiky II. Pod Černým lesem v Žamberku - Vybudování víceúčelového hřiště"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce "Areál aktivní turistiky II. Pod Černým lesem v Žamberku - Vybudování víceúčelového hřiště"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k VZ Restaurování kamenného kříže "U pěti ran" v ŽamberkuJiž skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.01.2011
Dodatečné informace k VZ "Areál aktivní turistiky II. Pod Černým lesem v Žamberku - Modernizace masážní vany"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020

Rok 2010

Veřejná zakázka "Areál aktivní turistiky II. Pod Černým lesem - Modernizace masážní vany"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výběrové řízení "Dodávka elektronického hlasovacího, evidenčního a řídícího systému"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k VZ "Zajištění odstraňování odpadu města Žamberk v roce 2011"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
VZ "Zajištění svozu směsného komunálního odpadu, jehož původcem je město Žamberk, z odpadových nádob v letech 2011-2012"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k VZ "Zajištění svozu směsného komunálního odpadu, jehož původcem je město Žamberk, z velkoobjemových kontejnerů v letech 2011-2015"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Dodatečné informace k VZ "Zpracování Územního plánu Žamberk"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "Zpracování Územního plánu Žamberk"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "Pronájem a provozování víceúčelové sportovní haly - zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Dodatečné informace k veřejné zakázce "Svoz, dotřídění a předání k recyklaci vytříděných složek komunálního odpadu, jejichž původcem je město Žamberk"Již skartovánoHovádková Alena, Ing.21.04.2020
Veřejná zakázka "Svoz, dotřídění a předání k recyklaci vytříděných složek komunálního odpadu, jehož původcem je město Žamberk"Již skartovánoHovádková Alena, Ing.21.04.2020
Výzva jednomu zájemci k VZ "Regenerace a revitalizace veř. prostranství včetně veř. zeleně a parkovacích ploch - pěší z=ona Žamberk - dodavatel stavby II. - rozšíření zakázky"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Městem Žamberk k podání nabídky a prokázání kvalifikace na zakázku "Modernizace WC na ZŠ 581 v Žamberku"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k prokázání a slpnění kvalifikace k veřejné zakázce "Administrátor prodeje městksých bytů v Žamberku - II. Etapa"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Dodatečné informace k veřejné zakázkce "Divišovo divadlo sedačky"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výběrové řízení "Výměna oken v objektech ZŠ 28.října a ZUŠ"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce "Divišovo divadlo sedačky"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva jednomu zájemci VZ "Zateplení MŠ Sluníčko Žamberk - autorský dozor"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva jednomu zájemci na VZ "Zateplení MŠ Sluníčko Žamberk - technický dozor"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace "Rekonstrukce interiéru sálu Divišova divadla a Divadelní kavárny"Již skartovánoHrdinová Iva, DiS.21.04.2020
Starší dokumenty:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka