Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

Zimní stadion Žamberk - město hledá zhotovitele stavby

Město Žamberk vyhlásilo nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Zimní stadion Žamberk" formou otevřeného řízení podle platného zákona o zadávání veřejných zakázek.

Město Žamberk bylo úspěšné s žádostmi o dotace na 2. etapu rekonstrukce chodníku v ulici Zámecká, rekonstrukci radnice i na nový dopravní automobil pro jednotku SDH

Státní fond dopravní infrastruktury schválil pro město Žamberk finanční podporu ve výši 565 529 Kč na realizaci akce "Chodník Zámecká Žamberk - 2. etapa".

Město Žamberk získalo dotaci 90 milionů na zimní stadion

Město Žamberk bylo úspěšné při podání žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu zimního stadionu v Žamberku.

Jiří Fogl čestným občanem města

V pátek 4. června si umělecký knihař a žamberský patriot pan Jiří Fogl za přítomnosti své rodiny a přátel převzal v obřadní síni radnice dekret o jmenování čestným občanem města. Bylo nám velkou ctí pana Fogla na radnici přivítat a poděkovat mu za jeho mimořádný přínos městu.

V následujících letech dojde k významnému zlepšení stavu dopravní infrastruktury v Žamberku

V Žamberku bychom mohli nalézt několik dopravních komunikací, jejichž technický stav je velmi špatný. K těmto bezpochyby patří komunikace v úsecích ulic Draha a Tyršova, jejichž vlastníkem je Pardubický kraj.

Poděkování za zajištění přípravy a provozu očkovacího místa v Žamberku

29. března 2021 bylo v Žamberku otevřeno očkovací místo v Albertinu, odborném léčebném ústavu, Žamberk, v přízemí budovy LDN.

Přezkum hospodaření města za rok 2020 dopadl na výbornou

Ve dnech 7. a 8. dubna 2021 provedl Krajský úřad Pardubického kraje konečné přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2020 s tímto závěrem: při přezkoumání hospodaření města za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Poděkování za zásah při záchraně dětí na Zámeckém rybníku

Rád bych touto cestou poděkoval všem složkám IZS i dalším osobám, které se účastnily dne 4. března 2021 v odpoledních hodinách zásahu při záchraně dětí, pod kterými se prolomil led na Zámeckém rybníku v Žamberku.

Rozpočet města

Zastupitelstvo města Žamberka na svém zasedání dne 9. února 2021 schválilo rozpočet příjmů a výdajů na rok 2021, ve kterém jsou obsaženy příjmy ve výši 172 015,9 tis. Kč, výdaje ve výši 267 752 tis. Kč a financování ve výši 95 736,1 tis. Kč.

Město Žamberk podalo žádost o dotační podporu na výstavbu zimního stadionu

V prosinci loňského roku vyhlásila Národní sportovní agentura v rámci dotačního investičního programu č. 162 55 Výstavba standardizované sportovní infrastruktury 2020-2024 Výzvu 14/2020 - Standardizovaná infrastruktura.

Poděkování firmě Dibaq a. s. za sponzorský dar

Město Žamberk touto cestou děkuje společnosti Dibaq a. s., se sídlem Helvíkovice 90, zastoupené panem Ing. Petrem Křivohlávkem, MBA, místopředsedou představenstva-generálním ředitelem, za finanční dar ve výši 250 000 Kč věnovaný na podporu naší mládeže.

Informace k probíhajícímu jednání o využívání Zámeckého parku

V loňském roce byla na základě návrhu vlastníka Zámeckého parku pana Parishe zahájena jednání o podmínkách jeho využívání.

Vánoční a novoroční přání starosty města

Vážení spoluobčané, předvánoční období jsme v Žamberku tradičně zahajovali společným odpočítáváním při rozsvěcování našeho vánočního stromu a jarmarkem na Masarykově náměstí, aby všichni přítomní mohli plnými doušky užívat kouzelnou a nefalšovanou atmosféru Vánoc.

Na žebříčku Index kvality života 2020 obsadil Žamberk 25. místo v ČR a 2. místo v Pardubickém kraji

Webový portál Obce v datech zveřejnil kompletní data o kvalitě života v 205 českých obcích s rozšířenou působností a v Praze za rok 2020.

KORONAVIRUS - slovo starosty k aktuální situaci

Vážení spoluobčané, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru je od 5.10.2020 usnesením vlády České republiky č. 391/2020 Sb. vyhlášen nouzový stav pro území České republiky na dobu 30 dnů.

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka