Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

Účetní závěrka a závěrečný účet města Žamberka za rok 2019 jsou schváleny

Zastupitelstvo města Žamberka na svém jednání konaném dne 23. června 2020 mimo jiné schválilo účetní závěrku města Žamberka za rok 2019, závěrečný účet města Žamberka za rok 2019 a rozhodlo o poskytnutí dotací na základě vyhlášených dotačních programů pro rok 2020.

Informace o odvolání STAVU POHOTOVOSTI - II. stupně povodňové aktivity na toku Rokytenky v Žamberku

Povodňová komise města Žamberka podle § 70 odst. 2 písm. b) a § 78 písm. h) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, odvolala s účinností od 21.6.2020 18:00 hodin STAV POHOTOVOSTI (II. stupeň povodňové aktivity) na toku Rokytenky v k. ú. města Žamberka.

Informace o II. stupni povodňové aktivity na vodním toku Rokytenka v Žamberku - stav pohotovosti

Dne 20.6.2020 byla aktivována povodňová komise města Žamberk a v 17 hodin vyhlásila stav pohotovosti v části města Žamberk ve smyslu ust. § 78 písm. h) vodního zákona č. 254/2001 Sb. pro město Žamberk.

Městský úřad Žamberk má nového tajemníka a Mateřská škola Sluníčko novou ředitelku

Na základě výsledku výběrového řízení na obsazení funkce tajemníka Městského úřadu Žamberk jmenoval starosta se souhlasem ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje nového tajemníka. Tímto se od 1.6.2020 stal pan Ing. Marcel Klement.

Poskytnutí dotací z dotačních programů vyhlášených městem Žamberkem na rok 2020 bude schvalováno v orgánech města v průběhu června 2020

Zastupitelstvo města Žamberka již v prosinci minulého roku vyhlásilo jednotlivé dotační programy na podporu sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví, památkové péče, prevence kriminality a dále program individuálních dotací.

Město Žamberk se připravuje na negativní dopady epidemie koronaviru do rozpočtu příjmů a výdajů města

V důsledku vyhlášeného nouzového stavu a přijatých omezujících opatření v souvislosti se zamezením šířením nákazy koronaviru se místní samosprávy budou muset v letošním roce vyrovnat s výrazně nižšími daňovými příjmy ve svých rozpočtech oproti původním předpokladům.

Poděkování starosty občanům

Vážení spoluobčané, už tři týdny uplynuly od chvíle, kdy vláda vyhlásila nouzový stav na celém území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.

Koronavirus - sdělení a výzva občanům

Vážení spoluobčané, všichni společně prožíváme mimořádně náročnou krizovou situaci, která je vyvolána nebezpečím šíření nákazy koronavirem.

Svolána bezpečnostní rada ORP Žamberk

Starosta města Žamberka Oldřich Jedlička jako předseda bezpečnostní rady ORP Žamberk svolává na pátek 13. března 2020 v 8:30 hodin zasedání bezpečnostní rady ORP Žamberk.

Mimořádná Rada města Žamberka přijala preventivní opatření proti šíření nákazy koronavirem

V souvislosti s potřebou ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19 zasedala dne 11. března 2020 mimořádná Rada města Žamberka.

Kraj reaguje na nařízení vlády a řeší distribuci ochranných pomůcek k praktickým lékařům či do nemocnic

Bezpečnostní rada Pardubického kraje pod vedením hejtmana Martina Netolického v úterý odpoledne projednávala aktuální situaci týkající se výskytu nákazy koronaviru v České republice a další postup ve vazbě na mimořádná opatření vydaná dnes po jednání Bezpečnostní rady státu.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví jsou vydána v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě

Informační leták, týkající se zásad správné hygieny

Pardubický kraj ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje vydal informační leták se zásadami správné hygieny.

Zastupitelstvo města dalo zelenou rekonstrukci koupaliště a zastřešení zimního stadionu

Na zasedání Zastupitelstva města Žamberka dne 4. února 2020 byl projednán a schválen střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021 až 2025.

Pozvání na akce, které se budou v roce 2020 konat

Jako každý rok bude město Žamberk místem konání mnoha kulturních a sportovních akcí. Většina z nich je již tradičních a rádi na ně chodíme a potkáváme se s přáteli.

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka