Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Vánoční a novoroční přání starosty města

Vážení spoluobčané, předvánoční období jsme v Žamberku tradičně zahajovali společným odpočítáváním při rozsvěcování našeho vánočního stromu a jarmarkem na Masarykově náměstí, aby všichni přítomní mohli plnými doušky užívat kouzelnou a nefalšovanou atmosféru Vánoc.
Letos bohužel nebylo možné tuto veřejností očekávanou a oblíbenou předvánoční akci uskutečnit kvůli platným protiepidemickým opatřením. Museli jsme se vypořádat s nemilou skutečností, že se strom rozsvítí bez nás. Pevně věřím, že v roce příštím již nebudeme o tento nevšední zážitek ochuzeni.
S blížícím se koncem roku nastává vhodná příležitost, abychom zpětně zhodnotili, jak jsme byli úspěšní při naplňování našich plánů a cílů. Nový rok jsme zahájili Novoročním ohňostrojem na Masarykově náměstí, v lednu jsme si připomenuli 75. výročí tragického konce zpravodajské skupiny BARIUM v rámci pietního aktu u pamětní desky na domě rodiny Žabkových v Žamberku-Polsku. V únoru se proháněli ulicemi města nezbední účastníci tradičního masopustu. Další připravované společenské, kulturní a sportovní akce města se až na několik málo výjimek, jako byly např. zářijové Dny Evropského dědictví, již uskutečnit nepodařilo. Podařilo se však zahájit provoz nové služby pro občany - Senior dopravy ČČK.
Od března celá naše země usilovně bojuje proti koronaviru, tento boj stále trvá a jeho negativní dopady zasáhly takřka všechny oblasti našeho života. Z pohledu správy města jsme se museli vypořádat vedle povinností vyplývajících z krizových opatření zejména s výrazně nižšími daňovými příjmy do rozpočtu příjmů a výdajů. Tento deficit jsme vyřešili jednak úsporami v provozních výdajích a dále odložením některých investic a oprav. Přes tyto komplikace se nám podařilo celou řadu plánovaných investičních akcí zrealizovat a mnohé další projektově připravit.
Byla dokončena rekonstrukce budovy městského úřadu čp. 833, zahrnující projekty Realizace úspor energií a Vestavba osobní plošiny. Rekonstrukcí prošla i střecha radnice na Masarykově náměstí a dále tělocvična U Žirafy. Velkou proměnu zaznamenala i tenisová hala, která mohla být rekonstruována a modernizována díky dotační podpoře, kterou získal TOSK Žamberk, z. s., a za finanční spoluúčasti města. Realizace tohoto projektu je v závěrečné fázi. Dále byla provedena oprava fasády čelního portálu a vstupního schodiště Divišova divadla, na městském koupališti bylo opraveno přemostění. Do nově rekonstruovaných prostor v přízemí budovy Městského úřadu čp. 833, přístupných vchodem z Vojáčkových sadů, byla přestěhována městská policie a během prosince letošního roku plánujeme ještě přesun Informačního střediska z ulice Kostelní do atraktivních, nově připravených prostor v domě čp. 168 na Masarykově náměstí. V Základní škole Žamberk, 28. října 581, byla stavebně upravena a vybavena nová přírodovědná učebna s laboratoří, na budově školní družiny byla provedena dodatečná hydroizolace a na zahradě se mohou žáci těšit z nového herního prvku - lodi.
Investice směřovaly i do dopravní infrastruktury, kdy se rekonstrukce dočkal chodník podél silnice I/11 v ulici Zámecká a nově byla vybudována asfaltová komunikace U Dlouhoňovic. Více o těchto investicích přineseme v dalších ŽL.
Velmi nás mrzí, že se nám nepodařilo zahájit realizaci výstavby nové lávky přes Divokou Orlici za sokolovnou, a to z důvodu přetrvávajících potíží v rámci projektové přípravy. V rozporu s naším očekáváním je i skutečnost, že projekt realizace protipovodňových opatření na Divoké Orlici nebyl dosud beze zbytku dokončen.
Jaký byl pro naše město rok 2020 z pohledu zástupce místní samosprávy? Celkově lze bez nadsázky říci, že letošní rok byl téměř pro každého extrémně náročný, plný mimořádných opatření a událostí. Za zvládnutí tohoto velmi těžkého období vám všem patří poděkování.
Současně bych chtěl poděkovat všem kolegům v radě a zastupitelstvu města, členům výborů a komisí, zaměstnancům městského úřadu, organizačních složek, našich příspěvkových organizací a všem dalším partnerům za poctivě odvedenou práci ve prospěch města a jeho občanů v roce 2020.
Vážení spoluobčané, závěrem mi prosím dovolte, abych vám popřál klidné a pohodové Vánoce a do nového roku 2021 pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů jak v osobním, tak profesním životě.

Oldřich Jedlička, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 16.12.2020
PFObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka