Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Poděkování firmě Dibaq a. s. za sponzorský dar

Město Žamberk touto cestou děkuje společnosti Dibaq a. s., se sídlem Helvíkovice 90, zastoupené panem Ing. Petrem Křivohlávkem, MBA, místopředsedou představenstva-generálním ředitelem, za finanční dar ve výši 250 000 Kč věnovaný na podporu naší mládeže.
Dar bude rozdělen mezi naše školy, školky a školská zařízení.
V loňském roce byl předchozí dar ve výši 100 000 Kč od společnosti Dibaq a. s. rozdělen a využit následovně:
• MŠ Sluníčko - 17 000 Kč na nákup piana a didaktických pomůcek
• MŠ Čtyřlístek - 17 000 Kč na opravu herních prvků v areálu MŠ (náhrada dřevěných sloupů za FeZn) a pomůcek pro enviromentální výchovu
• ZŠ Nádražní - 17 000 Kč na výroba zahradního altánu
• ZŠ 28. října - 17 000 Kč na pořízení lavice a knihovny na chodbu před učebnou přírodopisu
• SVČ, ANIMO - 16 000 Kč na nákup 11 ks SSD disků a pamětí RAM do PC učebny pro kroužek robotiky
• ZUŠ Petra Ebena - 16 000 Kč na nákup houslí a pouzdra
Opakované podpory společnosti Dibaq a. s., která vyrábí krmiva, pochoutky a výživové doplňky pro domácí a hospodářská zvířata, si velmi vážíme a přejeme společnosti hodně úspěchů.
S poděkováním
Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 03.02.2021Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka