Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Rozpočet města

Zastupitelstvo města Žamberka na svém zasedání dne 9. února 2021 schválilo rozpočet příjmů a výdajů na rok 2021, ve kterém jsou obsaženy příjmy ve výši 172 015,9 tis. Kč, výdaje ve výši 267 752 tis. Kč a financování ve výši 95 736,1 tis. Kč.
Rozpočet je koncipován jako schodkový, přičemž schodek je krytý zapojením zůstatku volných finančních prostředků z minulých let ve výši 30 260,1 tis. Kč, které byly na účtech města ke dni 31. prosince 2020, a přijetím investičního úvěru ve výši 70 000 tis. Kč. V roce 2021 předpokládáme, že vytvoříme provozní přebytek ve výši 15 662,9 tis. Kč, který použijeme na investiční výdaje.
Rozpočet v letošním roce počítá s mimořádně vysokými investičními výdaji, a to ve výši 133 051 tis. Kč. To je zapříčiněno zejména tím, že jsou zde plánovány dvě velké investice, a to Rekonstrukce bazénů a příslušenství městského koupaliště a Výstavba zimního stadionu. Ta je však podmíněná především získáním dotace od Národní sportovní agentury. K dalším významnějším investicím, jejichž realizace by měla být zahájena v letošním roce, patří např. výstavba nové lávky přes Divokou Orlici za sokolovnou, úprava dopravního a pobytového prostoru v ulicích Macharova a Chelčického, rekonstrukce vakového jezu na koupališti, rekonstrukce zámeckých schodů, rekonstrukce elektroinstalace v budově radnice, parkoviště u Muzea starých strojů a technologií či revitalizace parku u Centra sociální péče. Zahájení realizace některých uvedených projektů předpokládá získání dotační podpory.

Oldřich Jedlička, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 01.03.2021Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka