Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Poděkování za zajištění přípravy a provozu očkovacího místa v Žamberku

29. března 2021 bylo v Žamberku otevřeno očkovací místo v Albertinu, odborném léčebném ústavu, Žamberk, v přízemí budovy LDN.
Očkovat se zde proti onemocnění covid-19 mohou nejen občané bydlící v územní obvodu ORP Žamberk, ale všichni, kdo se odpovídajícím způsobem zaregistrují v Centrálním rezervačním systému Ministerstva zdravotnictví ČR a v rámci registračního procesu si vyberou toto očkovací místo.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se podíleli na vzniku a přípravě očkovacího místa v Žamberku, zejména řediteli Albertina Ing. Rudolfu Bulíčkovi a vedoucímu útvaru hospodářské správy Ing. Vladimíru Fabiánovi.
Dále děkuji všem lékařům, zdravotním sestrám i administrativním pracovníkům, kteří zajišťují provoz očkovacího místa. Zvláště mě těší, že město Žamberk mohlo pomoci s obsazením pozic administrativních pracovníků z řad zaměstnanců městských organizací, které musely svoji běžnou činnost omezit v důsledku platných krizových opatření. Můžete zde tedy vidět známé tváře, které běžně potkáte v Městském kulturním podniku FIDIKO, městské knihovně, SVČ ANIMO nebo městském muzeu. Ředitelům a zaměstnancům těchto organizací děkuji za vstřícnost a ochotu pomoci tam, kde je toho zapotřebí nejvíce.

S úctou a poděkováním Oldřich Jedlička, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 28.04.2021Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka