Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

V následujících letech dojde k významnému zlepšení stavu dopravní infrastruktury v Žamberku

V Žamberku bychom mohli nalézt několik dopravních komunikací, jejichž technický stav je velmi špatný. K těmto bezpochyby patří komunikace v úsecích ulic Draha a Tyršova, jejichž vlastníkem je Pardubický kraj.
Správu a údržbu silnic II. a III. tříd, které jsou v majetku Pardubického kraje, zajišťuje příslušná krajská příspěvková organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Právě nedobrý technický stav silnice na ulicích Draha a Tyršova byl předmětem jednání s hejtmanem kraje Martinem Netolickým, kterého jsem v červnu 2019 pozval do Žamberka a požádal ho, aby byla rekonstrukce těchto ulic zařazena do příslušného plánu investic. Pan hejtman přislíbil pomoc a slovo dodržel, kdy po následných jednáních vedení města s vedením Správy a údržby silnic Pardubického kraje a vedoucím odboru dopravy Pardubického kraje byla zahájena vzájemně koordinovaná projektová příprava. V jejím rámci kraj připravuje projekt rekonstrukce silnice III. tř. 319 11 v úseku ul. Tyršova a Draha, město se připojí s projektem rekonstrukce chodníků včetně nového veřejného osvětlení. V úseku ulice Draha je dále nezbytné zajistit koordinaci s předpokládanou rekonstrukcí staré kanalizace a starých rozvodů vody, jejichž správu zajišťuje společnost Vodovody a kanalizace Žamberk, v. o. s. Předpokládaný termín zahájení fyzické realizace této rozsáhlé rekonstrukce je podle optimistického scénáře v roce 2022.
Další připravovaná rekonstrukce krajské silnice v Žamberku v úseku ul. 28. října k výjezdu na Lukavici je plánována na rok 2024. Město Žamberk je již nyní projektově připraveno na rekonstrukci chodníku v daném úseku.
Významnou investicí do dopravní infrastruktury, která je naplánována již na roky 2021-2022, představuje projekt Ředitelství silnic a dálnic "I/11 Žamberk, most ev. č. 11065", v rámci kterého bude vybudován nový most včetně nového dispozičního uspořádání křižovatky ulic Zámecká a Tyršova. V letošním roce během července až října se předpokládá vybudování provizorní objízdné komunikace mimo stávající vozovku a následující rok v měsících duben až září realizace nového mostu a prostoru křižovatky. Město v úseku od hranic této křižovatky východním směrem k areálu aktivní turistiky Pod Černým lesem plánuje realizaci projektu "Chodník Zámecká Žamberk - 2. etapa". Tento projekt navazuje na 1. etapu, která byla realizována v minulém roce. Projekt je připraven, stavebně povolen a v současné době je požádáno o dotační podporu na Státním fondu dopravní infrastruktury. V případě, že se nám podaří dotaci získat, mohla by být realizace zahájena ještě letos.
Pokud vezmeme v úvahu ještě skutečnosti, že právě vrcholí příprava naší investiční akce Úprava dopravního a pobytového prostoru v ul. Macharova a Chelčického (probíhá výběr zhotovitele, předpokládaný termín realizace je od června do konce září letošního roku) a že letos by měla být dále zahájena rekonstrukce schodů ze Zámecké ulice na podměstí a výstavba nové lávky za sokolovnou, mohu s klidným svědomím konstatovat, že stav dopravní infrastruktury v Žamberku během několika let zaznamená významné zlepšení.

Oldřich Jedlička, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 12.05.2021Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka