Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

KORONAVIRUS - slovo starosty k aktuální situaci

Vážení spoluobčané, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru je od 5.10.2020 usnesením vlády České republiky č. 391/2020 Sb. vyhlášen nouzový stav pro území České republiky na dobu 30 dnů.

Město Žamberk podalo žádost o dotační podporu na vybudování nového atletického oválu

Zlepšení podmínek pro rozvoj sportu a trávení voleného času je jednou z priorit současné místní samosprávy. Všichni dobře víme o neuspokojivém stavu zázemí fotbalového stadionu.

Porada starostů měst a obcí území obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku

Na čtvrtek 17. září svolal starosta města Žamberka Oldřich Jedlička poradu starostek a starostů obcí obvodu úřadu s rozšířenou působností Žamberk.

Zahájení služby Senior doprava ČČK pro město Žamberk

V úterý 1. září 2020 byl slavnostně zahájen provoz služby Senior doprava. Tato služba rozšiřuje stávající sociální a doprovodné aktivity nejen pro cílovou skupinu seniorů.

Léto končí, škola začíná…

Vážení spoluobčané, pomalu se loučíme s létem poněkud zvláštního roku, který kvůli koronaviru dokázal změnit naše životy k nepoznání.

Od září budou povinné roušky ve veřejné dopravě a ve vybraných vnitřních prostorách

Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení epidemiologů od 1. září opět zavádí povinné nošení roušek. Nos a ústa si zakryjeme ve veřejné dopravě a uvnitř některých budov, jako jsou zařízení zdravotních a sociálních služeb, úřady či volební místnosti.

Informace o dotační angažovanosti města Žamberka

Město Žamberk iniciativně vyhledává a využívá ke spolufinancování svých projektů dotační zdroje, a to jak evropské, tak národní. V případě Evropských fondů se programové období 2014-2020 pomalu chýlí ke konci a diskuse o podmínkách nového programového období na léta 2021-2027 právě nyní vrcholí.

Účetní závěrka a závěrečný účet města Žamberka za rok 2019 jsou schváleny

Zastupitelstvo města Žamberka na svém jednání konaném dne 23. června 2020 mimo jiné schválilo účetní závěrku města Žamberka za rok 2019, závěrečný účet města Žamberka za rok 2019 a rozhodlo o poskytnutí dotací na základě vyhlášených dotačních programů pro rok 2020.

Informace o odvolání STAVU POHOTOVOSTI - II. stupně povodňové aktivity na toku Rokytenky v Žamberku

Povodňová komise města Žamberka podle § 70 odst. 2 písm. b) a § 78 písm. h) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, odvolala s účinností od 21.6.2020 18:00 hodin STAV POHOTOVOSTI (II. stupeň povodňové aktivity) na toku Rokytenky v k. ú. města Žamberka.

Informace o II. stupni povodňové aktivity na vodním toku Rokytenka v Žamberku - stav pohotovosti

Dne 20.6.2020 byla aktivována povodňová komise města Žamberk a v 17 hodin vyhlásila stav pohotovosti v části města Žamberk ve smyslu ust. § 78 písm. h) vodního zákona č. 254/2001 Sb. pro město Žamberk.

Městský úřad Žamberk má nového tajemníka a Mateřská škola Sluníčko novou ředitelku

Na základě výsledku výběrového řízení na obsazení funkce tajemníka Městského úřadu Žamberk jmenoval starosta se souhlasem ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje nového tajemníka. Tímto se od 1.6.2020 stal pan Ing. Marcel Klement.

Poskytnutí dotací z dotačních programů vyhlášených městem Žamberkem na rok 2020 bude schvalováno v orgánech města v průběhu června 2020

Zastupitelstvo města Žamberka již v prosinci minulého roku vyhlásilo jednotlivé dotační programy na podporu sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví, památkové péče, prevence kriminality a dále program individuálních dotací.

Město Žamberk se připravuje na negativní dopady epidemie koronaviru do rozpočtu příjmů a výdajů města

V důsledku vyhlášeného nouzového stavu a přijatých omezujících opatření v souvislosti se zamezením šířením nákazy koronaviru se místní samosprávy budou muset v letošním roce vyrovnat s výrazně nižšími daňovými příjmy ve svých rozpočtech oproti původním předpokladům.

Poděkování starosty občanům

Vážení spoluobčané, už tři týdny uplynuly od chvíle, kdy vláda vyhlásila nouzový stav na celém území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.

Koronavirus - sdělení a výzva občanům

Vážení spoluobčané, všichni společně prožíváme mimořádně náročnou krizovou situaci, která je vyvolána nebezpečím šíření nákazy koronavirem.

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka