Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

V ŽAMBERKU VZNIKNOU STARTOVACÍ BYTY

Žamberk, 6. října 2014 – Společnost České vinařské závody a.s., investor výstavby Domu pro seniory a Kulturního a společenského centra, který vznikne v areálu žamberského zámku, rozšířil projekt o výstavbu dvou bytových domů s malometrážními byty.

Pietními akty uctili ve městě Kolín a obci Lošany oběti z bojů Českého a Slovenského národa.

V pondělí 8. září t.r. se uskutečnily pietní akty pořádané společností Václava Morávka, městem Kolín, obcí Lošany a Armádou České republiky.

Budova bývalé Speciální školy se vrací do majetku města Žamberka

Téměř před třemi lety nastartovala vyhláška ministerstva školství změny, které se dotkly Speciální základní školy a Odborného učiliště v Žamberku.

Zpráva o finančním zdraví města Žamberk

Klíčovým údajem pro sledování finančního zdraví obce nebo města je za normálních okolností ukazatel provozního salda hospodaření, který znamená rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji.

Rekonstrukce silnic v Žamberku pokračují

V současné době byla dokončena rekonstrukce povrchu silnice I/11 na katastru města Žamberk, kterou zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic, neboť tato silnice je v majetku státu.

Setkání starostů Senftenberg 2014

Ve dnech 12. - 15. 6. hostilo partnerské město Senftenberg starosty a šéfy partnerských komisí Evropského svazku měst.

Poděkování za účast při volbách do Evropského parlamentu

děkuji Vám za účast při volbách do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014. Tyto volby se vůbec poprvé řídily Lisabonskou smlouvou, kvůli které se například snížil počet europoslanců z některých zemí včetně České republiky.

Informace o rekonstrukci silnice I/11 v Žamberku

Mnoho občanů se ptá, proč se dělá rekonstrukce "jedenáctky", když jsou jiné vozovky v horším stavu.

Kulatý stůl v Žamberku - firmy potřebují absolventy technických oborů

Přizpůsobit oborovou nabídku a školní vzdělávací programy středních škol potřebám zaměstnavatelů, dále prohlubovat vzájemnou spolupráci formou odborné přípravy žáků přímo ve firmách,

Kraj jedná s obcemi o přivaděčích k R35

K plánované rychlostní silnici R35 bude patřit i 13 přivaděčů. Pardubický kraj nechce ponechat plánování jejich tras náhodě a debatuje proto o jejich definitivní podobě se starosty dotčených obcí.

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Žamberk navštívila armádní zařízení – Těchonín

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností (dále „BR“) Žamberk, která má 8 členů, je podle krizového zákona poradním orgánem starosty obce s rozšířenou působností pro přípravu na krizové situace.

Přijetí zástupců delegací partnerských škol Gymnázia Žamberk v rámci projektu Comenius

V pondělí 24. března 2014 přijal starosta města Jiří Dytrt v obřadní síni žamberské radnice zástupce delegací partnerských škol Gymnázia Žamberk Nádražní 48, Žamberk 564 01 v rámci projektu Comenius.

Výnos z prodeje tomboly pomohl dobré věci.

Na začátku měsíce ledna proběhl první ročník Žamberského divadelního plesu. Vyjma kvalitní hudby v podání swingového orchestru se zpěvákem Martinem Chodúrem, bylo možné zakoupením lístků do tomboly podpořit nákup učební pomůcky pro žákyni základní školy Nádražní 743 v Žamberku.

Slavnostní předání poháru a děkovných listů členům Kanoistického oddílu sportovního klubu Žamberk

Dne 8. března 2014 se v obřadní síni žamberské radnice konal slavnostní akt u příležitosti předání poháru a děkovných listů za umístění v Českém poháru veteránů a předání pamětních listů u příležitosti 100. výročí založení České kanoistiky členům Kanoistického oddílu sportovního klubu Žamberk.

Cena Týdeníku Ekonom - Město pro byznys 2013

V rámci srovnávacího výzkumu Město pro byznys bylo opět v roce 2013 mezi sebou porovnáno 205 obcí s rozšířenou působností (ORP). Již pátým rokem se výpočtem stanovuje pořadí měst hodnocených podle jednotlivých kritérií.

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka