Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Shrnutí roku 2015

Začátek nového roku přímo vybízí k bilancování roku minulého. Myslím si, že rok 2015 byl hodně nabitý, stalo se mnoho méně či více významných událostí, splnila se mnohá přání, ne však všechna.
Vybral jsem významné události, které se ve městě udály. Není mým záměrem zde vepsat kompletní přehled a statistiku, ale především ty akce, které město zviditelnily či které mají pro město význam.

Leden - byl dokončen rozpočet na rok 2015 a bylo zveřejněno programové prohlášení koaličních stran zastoupených v radě města, které vychází ze znalostí potřeb obyvatel a obsahuje podstatné body volebních programů. Připomněli jsme si 70. výročí tragického konce paraskupiny Barium.

Na začátku února již počtvrté požádaly masopustní maškary na žamberském náměstí o klíč od města. Na konci měsíce jsme vyhodnotili talenty našeho města za rok 2014 a máme jich opravdu hodně. Bylo podepsáno Memorandum, které zpečetilo unikátní spolupráci mezi Střední školou obchodu, řemesel a služeb Žamberk, firmou Bühler CZ, s.r.o., Pardubickým krajem a městem Žamberkem.

V březnu jsme si připomenuli dvacáté výročí přátelství mezi městy Rice Lake ležícím ve státě Wisconsin a městem Žamberkem. Naše město navštívila delegace města Rice Lake v čele se starostou panem Stevem Harringtonem.

Na apríla se konal 4. ročník rallye Šmídl a Junák-český skaut zahájil celoroční program oslav 70. narozenin. Město Žamberk podepsalo Smlouvu o vzájemné spolupráci na projektu Muzea starých strojů a technologií s partnery z Polska. V sárském Püttlingenu proběhlo tradiční setkání zástupců sedmi evropských měst sdružených do evropského svazku.

Květen byl nejnabitější měsíc roku. Tradiční zahájení měsíce zamilovaných je zasvěceno svátku oslav studentů, a to Majálesem na Masarykově náměstí ukončeným hudebním festivalem Mafest. Konal se 44. ročník vodáckého závodu 15 km po Divoké Orlici. Rovněž se konala vzpomínková akce u příležitosti 70. výročí konce II. světové války. V žamberském kotli proběhl pátý ročník v off road tech trialu "Velká cena města Žamberka". V soutěži obcí o Perníkovou popelnici v kategorii nad 5.000 obyvatel obhájilo město loňské vítězství. Ke konci měsíce se v autokempu konaly již 10. sportovní hry " O pohár starosty města".

V červnu je ve městě až násobný počet osob, a to díky hudebnímu festivalu Jam Rock. Proběhla společensko-humanitární akce Běh naděje. Krajkářky si připomněly čtvrtstoletí krajkářství v ZUŠ. Konec měsíce byl ve znamení svátků dřeva, a to XV. ročníkem s řezbářským sympoziem zaměřeným na děti. Město postoupilo mezi čtrnáct finalistů prestižní soutěže obcí České republiky a stalo se finalistou soutěže " O křišťálovou popelnici za rok 2014". V tomto měsíci navštívilo město 32 občanů lotyšského města Dundaga a proběhla první výměnná návštěva.

Červenec byl zasvěcen festivalu pro celou rodinu " Orlické bráně". Proběhl 24. ročník cyklistického etapového závodu " O pohár města Žamberka".

V srpnu bylo dokončeno mnoho investičních akcí, výměny střešních krytin na objektech města. Nově se budovaly chodníky při probíhající rekonstrukci Nádražní ulice. Byla dokončena úprava přednádražního prostoru vlakového nádraží. Ke konci srpna uspořádali baron a baronka Parish vzpomínkovou akci týkající se 200 let od zakoupení panství v Žamberku.

Začátkem září proběhla na Masarykově náměstí tradiční žamberská pouť. Slavnostně jsme zahájili Žamberskou akademii volného času. Připomněli jsme si 100. výročí počátku biografu a filmového promítání v Žamberku. Proběhl nácvik povodňového cvičení "Evakuace 2015". Upravili jsme vchody do mateřské školy bezpečnostními prvky. Kajakáři přepsali historii žamberské kanoistiky i žamberského sportu a přivezli stříbro z mistrovství Evropy.

Říjen tradičně patří oslavě vzniku samostatného Československého státu a předávání Ceny města významným osobnostem Žamberka. Město navštívil nově zvolený starosta partnerského města Senftenbergu v Dolním Rakousku. Uspořádali jsme celodenní akci, kterou jsme připomenuli 250. výročí od úmrtí českého vzdělance a vynálezce P. Prokopa Diviše. V tomto měsíci byla dokončena rekonstrukce sociálního zázemí na Základní škole Nádražní 743, která slouží rovněž uživatelům všesportovního hřiště u Penny marketu.

V listopadu v rámci návštěvy Pardubického kraje navštívil město Žamberk prezident České republiky Miloš Zeman společně s panem hejtmanem Martinem Netolickým. Slavnostně jsme otevřeli zrekonstruovanou Tyršovu rozhlednu- Rozálku. Před první adventní nedělí jsme rozsvítili vánoční strom na Masarykově náměstí.

Prosinec, poslední a zároveň nejkrásnější měsíc v roce, i když pro každého z nás víceméně "hektický" a náročný. Přivítali jsme kamion Coca -Cola na Masarykově náměstí a návštěvnost předčila očekávání. Proběhly vánoční koncerty žáků Základní umělecké školy, pěveckých sborů Viola a Corale. Dokončili jsme výstavbu bezbariérového chodníku podél bývalých kasáren s místem pro přecházení na městský hřbitov a bezbariérový přístup do městského muzea.

Z mého pohledu byl rok 2015 rokem dobrým a pro město příznivým. Výrazně se snížila nezaměstnanost. Město je již několik let připravené investovat velký objem finančních prostředků ve výši až 40 milionů. V Žamberku vzniká velká poptávka po zaměstnancích a vytvořily se výborné podmínky pro zdravý rozvoj města.
Přeji si, abychom v tom roce letošním s minimálním omezením pro Vás, občany, dokončili všechny plánované investiční akce, abychom se navzájem více tolerovali. Přeji nám všem pevné zdraví a jen dobré zprávy s příjemnými setkáními.

Jiří Dytrt
Borovičková Kamila, Bc. | dne 01.02.2016Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka