Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

Smlouva o vzájemné budoucí spolupráci na projektu mezi Muzeem starých strojů a technologií

Dne 7.4.2015 byla na radnici v Žamberku podepsána Smlouva o vzájemné budoucí spolupráci na projektu mezi Muzeem starých strojů a technologií zastoupeným Michalem Bednářem, Muzeem Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, zastoupeným Dr.Ing. Arch. Piotrem Gerberem...
Jaworzynou Śląskou, zastoupenou Grzegor

Nejlepší sportovci Pardubického kraje

Ve středu 4. března v Tylově domě v Poličce se uskutečnilo slavnostní předávání ocenění nejlepším sportovcům Pardubického kraje v několika kategoriích.

SEMINÁŘ PRO STUDENTY O PROKOPU DIVIŠOVI

V letošním roce si připomínáme 250 let od úmrtí Prokopa Diviše. Připomínkové akce probíhají také ve Znojmě, kde Prokop Diviš působil - na farní zahradě v Příměticích, které jsou dnes součástí Znojma, vztyčil svůj meteorologický stroj a v klášteře v Louce kde byl také část svého života převorem.

Děti mají nové pomůcky!

Nové vybavení do škol díky spolupráci města Žamberk a soukromých podniků!

První unikátní spolupráce školy a firmy v Pardubickém kraji má konkrétní podobu

Vedle cukrářů, kuchařů, zedníků, instalatérů a truhlářů se budou na Zámku v Žamberku potkávat i obráběči. Zdejší Střední škola obchodu, řemesel a služeb zavádí ve spolupráci s místní firmou Bühler CZ s.r.o.

Setkání policistů se starosty

Dne 13. ledna 2015 se uskutečnilo v zasedací místnosti Městského úřadu v Žamberku jednání starostů a starostek obcí s rozšířenou působností Žamberk s ředitelem Krajského ředitelství policie Pardubického kraje a vedením Územního odboru Ústí nad Orlicí.

Programové prohlášení koaličních stran zastoupených v Radě města Žamberk na léta 2014 – 2018

Programové prohlášení koaličních stran zastoupených v Radě města Žamberk na období 2014 - 2018 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města a obsahuje podstatné body volebních programů volebních stran a hnutí tvořících koalici stojící v čele města.

Rekonstrukce silnic v Žamberku

V pondělí 1. prosince byla dána do provozu opravená silnice II/312. Od kruhového objezdu Klostermanovou ulicí "Ke Svatým" a dále až k železničnímu přejezdu.

PODĚKOVÁNÍ zastupitelům a radním města Žamberka

Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly volby do obecních zastupitelstev. S jejich výsledky jste se mohli seznámit v Žamberských listech č.17 a na webových stránkách města.

Poděkování občanům za účast při komunálních volbách

Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za účast při komunálních volbách, které určují zástupce jednotlivých uskupení do celků územní samosprávy, tedy do zastupitelstva obce.

V ŽAMBERKU VZNIKNOU STARTOVACÍ BYTY

Žamberk, 6. října 2014 – Společnost České vinařské závody a.s., investor výstavby Domu pro seniory a Kulturního a společenského centra, který vznikne v areálu žamberského zámku, rozšířil projekt o výstavbu dvou bytových domů s malometrážními byty.

Pietními akty uctili ve městě Kolín a obci Lošany oběti z bojů Českého a Slovenského národa.

V pondělí 8. září t.r. se uskutečnily pietní akty pořádané společností Václava Morávka, městem Kolín, obcí Lošany a Armádou České republiky.

Budova bývalé Speciální školy se vrací do majetku města Žamberka

Téměř před třemi lety nastartovala vyhláška ministerstva školství změny, které se dotkly Speciální základní školy a Odborného učiliště v Žamberku.

Zpráva o finančním zdraví města Žamberk

Klíčovým údajem pro sledování finančního zdraví obce nebo města je za normálních okolností ukazatel provozního salda hospodaření, který znamená rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji.

Rekonstrukce silnic v Žamberku pokračují

V současné době byla dokončena rekonstrukce povrchu silnice I/11 na katastru města Žamberk, kterou zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic, neboť tato silnice je v majetku státu.

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka