Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

Návštěva v Rice Lake (Wisconsin)

Na pozvání organizace pro partnerské styky RLIFA navštívila ve dnech 13. - 19. května delegace města ve složení starosta Jiří Dytrt, ředitel gymnázia Jaroslav Kvapil a zástupkyně žamberské komise pro zahraniční styky Valérie Fáberová partnerské město Rice Lake (USA - Wisconsin).

Tisková zpráva - ministryně MPSV a senátor

JEDNÁNÍ S MINISTRYNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ING. LUDMILOU MÜLLEROVOU A SENÁTEREM ING. PETREM ŠILAREM O MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ VZNIKU DOMOVA PRO SENIORY V ŽAMBERKU.

Porada starostů měst a obcí území obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku

Dne 07.05.2013 svolal starosta města Žamberk Jiří Dytrt jednání starostů obcí PO III, které se uskutečnilo v sále zastupitelstva města Žamberk.

Tisková zpráva - slavnostní poklepání na základní kámen Bühler

Významná investice na území města Žamberka zahájena

Tisková zpráva - Perníková popelnice 2012

Město Žamberk získalo finanční odměnu za 3. místo v soutěži obcí ve třídění odpadu za rok 2012

Ministr zahraniční Karel Schwarzenberg v Žamberku

Ministr zahraničí a prezidentský kandidát Karel Schwarzenberg navštívil v sobotu 6. dubna Žamberk. Objížděl města našeho regionu, kde v prezidentských volbách získal výraznou většinu hlasů.

Město Žamberk podpořilo projekt cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji

Od 1.dubna 2013 bude možné využívat síť půjčoven kol na nádražích Pardubického kraje.

Strategický plán města Žamberka-prosperující brány Orlických hor

V závěru loňského roku schválilo zastupitelstvo města Strategický plán Žamberka.

Zpráva o schváleném rozpočtu města Žamberk na rok 2013.

Zastupitelstvo města dne 1. března 2013 projednalo a schválilo rozpočet města na letošní rok.

ANKETA - DOTACE

Vážení občané,

Místní akční skupina Orlicko připravuje MRS (Místní rozvojovou strategii) na další plánovací období a prostřednictvím města Žamberka žádá občany k účasti v krátké anonymní anketě, která je zaměřena na hodnocení stavu a potřeb města.

Přípravy na rekonstrukci bývalých ČVZ pokračují

Podáváme vám zprávu z pravidelných pracovních jednání se zástupci Českých vinařských závodů ohledně nevyužitých objektů za zámeckou branou.

Poděkování prezidenstké volby

Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za účast při první přímé volbě prezidenta republiky. S jakou účastí a jakými výsledky jste se mohli seznámit v přehledné tabulce v Žamberských listech č. 2.

Prohlášení starosty města Žamberka Jiřího Dytrta k mediálním vystoupením Ing. Ivana Prchala

Vážení spoluobčané města Žamberka,

jelikož se v posledních dnech objevila ve sdělovacích prostředcích, včetně komerčních televizí, nepravdivá a hrubě zkreslující tvrzení prezentovaná Ing. Ivanem Prchalem, coby osobou vykonávající do konce března 2012 funkci tajemníka našeho města,

Poděkování Jiřímu Strnadovi za reprezentaci města Žamberk.

Rada města přijala na svém jednání Jiřího Strnada, který na mistrovství světa na italské řece Tiber v Římě získal v maratonském závodě v kategorii C1 1. místo.

PODĚKOVÁNÍ ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS V PÉČI O DIABETIKY

Ve středu dne 28.11.2012 převzal děkovný list z rukou pana Miroslava Vondřicha- předsedy Územní organizace svazu diabetiků v Žamberku starosta města Jiří Dytrt.

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka