Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

Tisková zpráva - slavnostní poklepání na základní kámen Bühler

Významná investice na území města Žamberka zahájena

Tisková zpráva - Perníková popelnice 2012

Město Žamberk získalo finanční odměnu za 3. místo v soutěži obcí ve třídění odpadu za rok 2012

Ministr zahraniční Karel Schwarzenberg v Žamberku

Ministr zahraničí a prezidentský kandidát Karel Schwarzenberg navštívil v sobotu 6. dubna Žamberk. Objížděl města našeho regionu, kde v prezidentských volbách získal výraznou většinu hlasů.

Město Žamberk podpořilo projekt cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji

Od 1.dubna 2013 bude možné využívat síť půjčoven kol na nádražích Pardubického kraje.

Strategický plán města Žamberka-prosperující brány Orlických hor

V závěru loňského roku schválilo zastupitelstvo města Strategický plán Žamberka.

Zpráva o schváleném rozpočtu města Žamberk na rok 2013.

Zastupitelstvo města dne 1. března 2013 projednalo a schválilo rozpočet města na letošní rok.

ANKETA - DOTACE

Vážení občané,

Místní akční skupina Orlicko připravuje MRS (Místní rozvojovou strategii) na další plánovací období a prostřednictvím města Žamberka žádá občany k účasti v krátké anonymní anketě, která je zaměřena na hodnocení stavu a potřeb města.

Přípravy na rekonstrukci bývalých ČVZ pokračují

Podáváme vám zprávu z pravidelných pracovních jednání se zástupci Českých vinařských závodů ohledně nevyužitých objektů za zámeckou branou.

Poděkování prezidenstké volby

Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za účast při první přímé volbě prezidenta republiky. S jakou účastí a jakými výsledky jste se mohli seznámit v přehledné tabulce v Žamberských listech č. 2.

Prohlášení starosty města Žamberka Jiřího Dytrta k mediálním vystoupením Ing. Ivana Prchala

Vážení spoluobčané města Žamberka,

jelikož se v posledních dnech objevila ve sdělovacích prostředcích, včetně komerčních televizí, nepravdivá a hrubě zkreslující tvrzení prezentovaná Ing. Ivanem Prchalem, coby osobou vykonávající do konce března 2012 funkci tajemníka našeho města,

Poděkování Jiřímu Strnadovi za reprezentaci města Žamberk.

Rada města přijala na svém jednání Jiřího Strnada, který na mistrovství světa na italské řece Tiber v Římě získal v maratonském závodě v kategorii C1 1. místo.

PODĚKOVÁNÍ ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS V PÉČI O DIABETIKY

Ve středu dne 28.11.2012 převzal děkovný list z rukou pana Miroslava Vondřicha- předsedy Územní organizace svazu diabetiků v Žamberku starosta města Jiří Dytrt.

Služebna Policie ČR pro veřejnost.

V ŽAMBERKU je nově otevřena moderní služebna Policie ČR pro veřejnost.

Poděkování

Poděkování za mnohaletou práci ředitelky paní Mgr. Bronislavě Havlíkové

Komise pro zahraniční styky - rozšíření

Změna v přeshraniční spolupráci a výběru studentů, aneb rozšíření komise pro zahraniční styky

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka