Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

Rekonstrukce sociálního zařízení a kabin na fotbalovém stadionu v Žamberku

30.dubna 2010 se uskutečnilo slavnostní předání do užívání sociální zařízení a kabiny na fotbalovém stadionu v Žamberku.

Omluva

Vážení čtenáři,

nevládní nezisková organizace Transparency International-Česká republika, o.p.s. podala na členy rady města Žamberka trestní oznámení a zadala podnět k prozkoumání zadání výběrového řízení zakázky "Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch – pěší zóna Žamberk" Úřadu pro hospodářskou soutěž. Oznamujeme Vám, že do skončení vyšetřování se k tomuto případu nemůžeme vyjadřovat. O výsledku tohoto šetření budete informování prostřednictvím ŽL a webových stránek města Žamberka.

Jiří Dytrt, starosta města

Ze Žamberských listů...

Dopravní obslužnost v Žamberku

Na členské schůzi SPCCH v Žamberku, která se konala 17.března 2010, informoval starosta města Jiří Dytrt přítomné členy mj. i o změně dopravní obslužnosti v našem městě. V této souvislosti jsem ho požádala o krátký rozhovor.

Zrušení tržnice

Vážení spoluobčané, z důvodu probíhající výstavby regenerace a revitalizace veřejného prostranství a parkovacích ploch - pěší zóna Žamberk v lokalitě bývalé tržnice je využití těchto prostor pozastaveno.

Zasedání Regionální sekce Sdružení historických sídel

Tisková zpráva ze zasedání Regionální sekce Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska – Pardubický kraj, které se konalo dne 9. března 2010 v Letohradě na zámku.

Otevření koncertní síně Petra Ebena

Dne 23.února 2010 proběhlo slavnostní otevření koncertní síně Petra Ebena v budově Regiocentra v Hradci Králové ( Pivovarské náměstí )- v prostorách Katedry výtvarné kultury PdF UHK.

Poděkování kronikářce města Žamberk

Rada města přijala na svém jednání odcházející kronikářku města Žamberk paní Hanu Malečkovu (končí svoji funkci ze zdravotních důvodů) a jmenovala novou kronikářkou města paní Hanu Marešovou.

Jednání Poradního sboru Úřadu práce

Dne 3.2.2010 proběhlo jednání Poradního sboru Úřadu práce v Ústí nad Orlicí (dále jen "poradního sboru" a "úřadu"). Členy tohoto poradního sboru jsou mimo jiné zástupci měst a obcí. Město Žamberk zastupuje v poradním sboru starosta Jiří Dytrt.

Porada starostů POIII Žamberk

Dne 9.2. 2010 proběhla operativní porada starostek a starostů obcí obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku za účasti ing. Karla Vojty - ředitele Polikliniky Žamberk s.r.o.

Pracovní setkání

Dne 21.01.2010 proběhlo ve Svobodných Hamrech (u města Hlinska) setkání starostek a starostů pověřeným měst v Pardubickém kraji tzv. asociace starostů. Za město Žamberk se jednání zúčastnil starosta města Jiří Dytrt. Z jednání vzešel požadavek na Pardubický kraj zahrnutý do tří bodů memoranda.

Desetina dolů v roce 2010

Asociace pro komunikaci ve veřejném sektoru (AKVS) startuje nový projekt s názvem Desetina dolů v roce 2010 (2010%), jehož cílem je uspořit deset procent finančních prostředků za energie v tomto roce na úřadech, ve státních institucích i firmách.

Plánované zrušení LSPP v Žamberku - tisková zpráva

Dne 18. prosince t.r. proběhlo jednání starosty města Jiřího Dytrta, ředitele Polikliniky Žamberk s.r.o. ing. Karla Vojty a radní pro zdravotnictví Pardubikého kraje Mgr. Markétou Tauberovou. Důvodem jednání bylo projednání plánované zrušení LSPP v Žamberku Pardubickým krajem.

Setkání s Jiřím Čepelkou

Dne 27. listopadu t.r. proběhlo pracovní setkání s Jiřím Čepelkou, poslancem Parlamentu České republiky a člena výboru pro obranu a výboru pro bezpečnost.

Změna zřizovatele ZUŠ a DDM Animo

Jednání s radní pardubického kraje ing. Janou Pernicovou - radní zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči.

Víceúčelová sportovní hala

Tisková zpráva o výstavbě víceúčelové sportovní haly

Na jednání zastupitelstva města dne 3. listopadu byla schválena Smlouva o dílo na výstavbu víceúčelové sportovní haly v Žamberku.

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka