Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

Cyklostezka spojila Žamberk s Lukavicí a Letohradem

Ve středu 26.5.2010 byla slavnostně otevřena za účasti hejtmana Radko Martínka, náměstka Romana Línka, poslance Jiřího Čepelky, radního zodpovědného za cestovní ruch Miroslava Stejskala, starosty města Žamberka Jiřího Dytrta, starostky obce Lukavice Ilony Severové a starosty Letohradu Petra Fialy cyklostezka o délce 4,7 kilometru, která se začala stavět v dubnu minulého roku.

Poděkování

Vážení spoluobčané,

děkuji Vám za účast při volbách do parlamentu České republiky. S výsledky a účastí vyjádřené počty a procenty se můžete seznámit v přehledné tabulce.

Podpis dohody

Starosta města Jiří Dytrt podepsal "Dohodu na finanční zajištění akce modernizace vnitřního vybavení kulturního stánku Divišova divadla v Žamberku", konkrétně se jedná o výměnu sedaček a koberce v sále divadla, včetně balkónu. Celkové náklady projektu jsou 3,8 mil Kč.

Tiskové prohlášení rady města

Tiskové prohlášení rady města k zakázce "Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch – pěší zóna Žamberk"

Setkání starostů obcí s policií

Dne 4. května 2010 v dopoledních hodinách proběhla porada starostek a starostů obcí obvodu s rozšířenou působností Žamberk, kterou svolal starosta Jiří Dytrt.

Rekonstrukce sociálního zařízení a kabin na fotbalovém stadionu v Žamberku

30.dubna 2010 se uskutečnilo slavnostní předání do užívání sociální zařízení a kabiny na fotbalovém stadionu v Žamberku.

Omluva

Vážení čtenáři,

nevládní nezisková organizace Transparency International-Česká republika, o.p.s. podala na členy rady města Žamberka trestní oznámení a zadala podnět k prozkoumání zadání výběrového řízení zakázky "Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch – pěší zóna Žamberk" Úřadu pro hospodářskou soutěž. Oznamujeme Vám, že do skončení vyšetřování se k tomuto případu nemůžeme vyjadřovat. O výsledku tohoto šetření budete informování prostřednictvím ŽL a webových stránek města Žamberka.

Jiří Dytrt, starosta města

Ze Žamberských listů...

Dopravní obslužnost v Žamberku

Na členské schůzi SPCCH v Žamberku, která se konala 17.března 2010, informoval starosta města Jiří Dytrt přítomné členy mj. i o změně dopravní obslužnosti v našem městě. V této souvislosti jsem ho požádala o krátký rozhovor.

Zrušení tržnice

Vážení spoluobčané, z důvodu probíhající výstavby regenerace a revitalizace veřejného prostranství a parkovacích ploch - pěší zóna Žamberk v lokalitě bývalé tržnice je využití těchto prostor pozastaveno.

Zasedání Regionální sekce Sdružení historických sídel

Tisková zpráva ze zasedání Regionální sekce Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska – Pardubický kraj, které se konalo dne 9. března 2010 v Letohradě na zámku.

Otevření koncertní síně Petra Ebena

Dne 23.února 2010 proběhlo slavnostní otevření koncertní síně Petra Ebena v budově Regiocentra v Hradci Králové ( Pivovarské náměstí )- v prostorách Katedry výtvarné kultury PdF UHK.

Poděkování kronikářce města Žamberk

Rada města přijala na svém jednání odcházející kronikářku města Žamberk paní Hanu Malečkovu (končí svoji funkci ze zdravotních důvodů) a jmenovala novou kronikářkou města paní Hanu Marešovou.

Jednání Poradního sboru Úřadu práce

Dne 3.2.2010 proběhlo jednání Poradního sboru Úřadu práce v Ústí nad Orlicí (dále jen "poradního sboru" a "úřadu"). Členy tohoto poradního sboru jsou mimo jiné zástupci měst a obcí. Město Žamberk zastupuje v poradním sboru starosta Jiří Dytrt.

Porada starostů POIII Žamberk

Dne 9.2. 2010 proběhla operativní porada starostek a starostů obcí obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku za účasti ing. Karla Vojty - ředitele Polikliniky Žamberk s.r.o.

Pracovní setkání

Dne 21.01.2010 proběhlo ve Svobodných Hamrech (u města Hlinska) setkání starostek a starostů pověřeným měst v Pardubickém kraji tzv. asociace starostů. Za město Žamberk se jednání zúčastnil starosta města Jiří Dytrt. Z jednání vzešel požadavek na Pardubický kraj zahrnutý do tří bodů memoranda.

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka