Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

Pracovní setkání

Dne 21.01.2010 proběhlo ve Svobodných Hamrech (u města Hlinska) setkání starostek a starostů pověřeným měst v Pardubickém kraji tzv. asociace starostů. Za město Žamberk se jednání zúčastnil starosta města Jiří Dytrt. Z jednání vzešel požadavek na Pardubický kraj zahrnutý do tří bodů memoranda.

Desetina dolů v roce 2010

Asociace pro komunikaci ve veřejném sektoru (AKVS) startuje nový projekt s názvem Desetina dolů v roce 2010 (2010%), jehož cílem je uspořit deset procent finančních prostředků za energie v tomto roce na úřadech, ve státních institucích i firmách.

Plánované zrušení LSPP v Žamberku - tisková zpráva

Dne 18. prosince t.r. proběhlo jednání starosty města Jiřího Dytrta, ředitele Polikliniky Žamberk s.r.o. ing. Karla Vojty a radní pro zdravotnictví Pardubikého kraje Mgr. Markétou Tauberovou. Důvodem jednání bylo projednání plánované zrušení LSPP v Žamberku Pardubickým krajem.

Setkání s Jiřím Čepelkou

Dne 27. listopadu t.r. proběhlo pracovní setkání s Jiřím Čepelkou, poslancem Parlamentu České republiky a člena výboru pro obranu a výboru pro bezpečnost.

Změna zřizovatele ZUŠ a DDM Animo

Jednání s radní pardubického kraje ing. Janou Pernicovou - radní zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči.

Víceúčelová sportovní hala

Tisková zpráva o výstavbě víceúčelové sportovní haly

Na jednání zastupitelstva města dne 3. listopadu byla schválena Smlouva o dílo na výstavbu víceúčelové sportovní haly v Žamberku.

Společnost přátelská rodině v Pardubickém kraji

Síť Mateřských center v Pardubickém kraji dne 22. října 2009 ve Spolkovém domě v Chrudimi předala certifikáty Společnost přátelská rodině v rámci kampaně Sítě MC.

Povodňová beseda

Dne 21. října t.r. proběhla beseda s občany ve věci výstavby protipovodňových opatření na katastru města Žamberk a rovněž seznámení s aktualizací manipulačního řádu vodního díla Pastviny.

Obchvat města Žamberka

Dne 22. října proběhlo jednání ve věci vyhledávací studie pro obchvat města Žamberka silnicí I/11.

Setkání starostek a starostů

Dne 8. října t.r. proběhlo ve městě Litomyšl pracovní setkání starostek a starostů pověřeným měst v Pardubickém kraji tzv. asociace starostů. Za město Žamberk se jednání zúčastnil starosta města Jiří Dytrt. Z jednání vzešel požadavek na hejtmana Pardubického kraje Mgr. R. Martínka, viz níže.

XX. memoriál profesora Jaroslava Svobody

Ve dnech 5. - 6. září 2009 proběhl na katastru města Žamberka v zámeckém parku jubilejním XX. memoriál profesora Jaroslava Svobody. Jedná se o vrcholnou klubovou všestrannou soutěž hrubosrtých a maďarských ohařů s mezinárodní účastí.

Pěší zóna

Vážení spoluobčané,
na základě provedené uzávěrky části Kostelní ulice a následných výsledků křižovatkového sčítání informuji Vás o dalších krocích spočívajících v realizaci pěší zóny.

Podpis smlouvy

Podpis smlouvy na "Regeneraci a revitalizaci veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch-pěší zóna Žamberk".

Smlouva města s Poliklinikou s.r.o.

Dnešního dne starosta města Jiří Dytrt společně s ředitelem Polikliniky s.r.o. Žamberk ing. K. Vojtou podepsali smlouvu o spolufinancování nově vznikajícího jednodenního stacionáře.

Soutěž škol ve sběru

Starosta města Jiří Dytrt předával ceny místním školám, které se zapojili do vyhlášené soutěže ve sběru druhotných surovin.

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka