Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

Regionální kongres Euroregionu Glacensis

Ve čtvrtek 26. září 2019 se uskutečnilo ve Společenském domě v Solnici zasedání Regionálního kongresu Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregionu Glacensis. Za město Žamberk se jednání zúčastnil starosta města Oldřich Jedlička.

Porada starostů měst a obcí území obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku

Na čtvrtek 19. října svolal starosta města Žamberka Oldřich Jedlička poradu starostek a starostů obcí obvodu úřadu s rozšířenou působností Žamberk. Porada se konala v přednáškovém sále Odborného léčebného ústavu Albertinum.

Krajští členové Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska se sešli v Chrudimi

V úterý 17. září se v Chrudimi konala krajská sekce členských měst a obcí Sdružení historických sídel.

Zástupci města přivítali prvňáčky základních škol a nové studenty Žamberské akademie volného času

V pondělí 2. září 2019 se i v Žamberku posadili poprvé do školních lavic žáci a studenti prvních ročníků.

Slovo starosty města ke vzpomínkové akci Přísahali republice

Říká se, že kdo nezná historii, je odsouzený k tomu, aby si ji zopakoval. Je důležité historii znát a udržovat ji v dobré paměti, i když žijeme přítomností.

Index kvality života 2019 – Žamberk obsadil 13. místo v ČR, 2. místo v Pardubickém kraji

Webový portál Obce v datech zveřejnil data o kvalitě života v 206 českých obcích s rozšířenou působností. Žamberk se v rámci prestižního hodnocení umístil velmi dobře na 13. místě v ČR a 2. místě v Pardubickém kraji.

Přípravy realizace projektu přeshraniční spolupráce vrcholí

Dne 1. 8. 2019 se uskutečnila v polském městečku Javořina Slezská koordinační schůzka partnerů projektu „Přeshraniční muzea techniky se otevírají veřejnosti“, který je financován z operačního programu Přeshraniční spolupráce Interreg V – A, Česká republika – Polsko.

Setkání starostů Evropského svazku měst letos hostil Veszprém

Každoroční setkání starostů Evropského svazku měst, který zahrnuje partnerská města Žamberk, Nowa Sól (Polsko), Veszprém (Maďarsko), Püttlingen (SRN), Senftenberg (SRN), Saint-Michel-sur-Orge (Francie) a Fresagrandinaria (Itálie), se letos konalo ve dnech 24. – 27. července v maďarském Veszprému.

Žamberská akademie volného času se těší mimořádné oblibě

V červnu zakončilo školní rok šest tříd Žamberské akademie volného času.

Školní rok ukončily žamberské školy opět slavnostně v obřadní síni

Stalo se již tradicí, že konec školního roku patří na žamberské radnici slavnostním obřadům. V tomto roce se uskutečnilo celkem 15 obřadů, při kterých byla předána maturitní vysvědčení, výuční listy, osvědčení, pamětní listy a vysvědčení za účasti zástupců města.

Město Žamberk přivítalo delegaci z amerického Rice Lake

V úterý 18. června 2019 v odpoledních hodinách se v obřadní síni žamberské radnice za přítomnosti vedení města a radních uskutečnilo slavnostní přijetí třicetičtyřčlenné delegace z partnerského města Rice Lake (Wisconsin, USA).

Hejtman Martin Netolický se v Žamberku věnoval dopravě, krajským organizacím i kultuře

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil v úterý 4. června dopoledne Žamberk, kde jednal se starostou města Oldřichem Jedličkou.

Ohlédnutí za volbami do Evropského parlamentu v Žamberku

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych poděkoval Vám všem, kteří jste přišli k volbám do Evropského parlamentu ve dnech 24. - 25. května 2019 a odevzdali své hlasy.

Muzeum starých strojů uspořádalo den otevřených dveří

Areál bývalé Vonwillerovy továrny se v sobotu 18. května 2019 otevřel veřejnosti na tradičním jarním dni otevřených dveří, který tentokrát nesl název Jak se staví železnice.

Den vítězství – vzpomínka na konec druhé světové války

8. květen slavíme jako státní svátek Den vítězství, kdy před 74 lety skončila druhá světová válka v Evropě. Při této příležitosti uctili památku obětí tohoto válečného konfliktu představitelé města položením květin u památníků.

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka