Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Poděkování po volbách prezidenta České republiky

Vážení spoluobčané,
děkuji vám za účast ve volbách prezidenta České republiky. V přiložené tabulce je uvedena účast v procentech za jednotlivé volební okrsky. Celková účast v Žamberku byla velmi vysoká a překročila hranici 70 %.
To, že tyto v pořadí druhé přímé volby prezidenta České republiky byly provázeny velmi emotivní náladou na podporu či obhajobu jednoho ze dvou kandidátů, bylo zřejmé při každém mém setkání s vámi. Věřím, že zvolený prezident nebude dále rozdělovat společnost do dvou táborů a že mezi námi nebudou panovat nenávistné pohledy za podporu jednoho či druhého kandidáta.
Závěrem děkuji předsedům volebních komisí, zapisovatelkám a členům, neboť sčítání výsledků probíhalo ve dvou kolech. Velké poděkování patří týmu pověřenému organizačně technickým zabezpečením voleb.
Jiří Dytrt, starosta města Žamberka
Škodová Monika, Mgr. | dne 31.01.2018
volební výsledkyvolební výsledky II. koloObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka