Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

V Žamberku probíhá projekt vzdělávání neformálních pečujících

Role neformálních pečujících je v systému dlouhodobé péče nenahraditelná. O tom jsem se přesvědčil ve středu 14. února 2018, kdy v Žamberku proběhl kulatý stůl projektu "Vzdělávání pečujících osob v okrese Ústí nad Orlicí".
V rámci Žamberka a Letohradu se kulatého stolu účastnilo 27 osob, které pečují nebo se v nejbližší době připravují na péči o blízkou osobu s omezenou schopností sebeobsluhy. Tito pečující se ve svém volném čase zapojili do unikátního projektu vzdělávání. Od února 2017 se scházeli v intervalu 14 dnů a doplňovali si informace v různých oblastech souvisejících s péčí – jak efektivně zvedat a polohovat osoby se sníženou pohyblivostí, jak přiměřeně komunikovat s osobami s demencí, jak správně používat inkontinenční pomůcky, jaké dávky stát poskytuje nesoběstačné osobě, jak pečovat o sebe sama, jaké různé pomůcky lze využít. Nabídka seminářů byla velmi pestrá. Každý účastník absolvoval více než 40 hodin vzdělávání. Kromě získaných informací mělo setkávání další velký význam – došlo ke stmelení neformálních pečujících, k vytvoření vědomí, že pečující není v podobné situaci sám! Na závěr kulatého stolu převzali všichni pečující za svou aktivitu osvědčení o absolvování kurzu, které jim po právu náleží.
Velmi mě těší, že v Žamberku vznikla nová aktivita – vzdělávání a setkávání pečujících osob. Uvědomuji si, jak obtížné je kombinovat vlastní zaměstnání, starost o domácnost a fyzicky i psychicky náročnou péči o blízkou osobu. Velmi si vážím ochoty, elánu a nasazení, s jakým se tito pečující svým blízkým věnují, a děkuji realizátorům tohoto projektu.
Projekt realizuje Alzheimers Support Center Czech Republic, o.p.s. ve spolupráci s Domovem důchodců v Ústí nad Orlicí.
Jiří Dytrt, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 20.02.2018
kulatý stůlkulatý stůlkulatý stůlObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka