Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Již sedmá pracovní stáž v Centru sociální péče i s prohlídkou domku P. Diviše

V úterý 17. dubna 2018 navštívili Centrum sociální péče města Žamberk kolegové ze Znojma. Zástupci vedení města a zaměstnanci Centra sociálních služeb Znojmo přijeli na plánovanou pracovní stáž a prezentaci pečovatelské služby v Žamberku, která jako jedna z prvních úspěšně prošla transformací.
Účastníci společně diskutovali nad tématy, jež se týkala zaměření služby na osoby s vysokou potřebou péče (lidé upoutaní na lůžko, lidé trpící demencí, lidé s různými handicapy), dále prodloužené provozní doby či financování služby. Diskuze byla oboustranně přínosná a inspirativní. Kolegové z Jižní Moravy tak byli již sedmou návštěvou na stáži, která se v CSP Žamberk uskutečnila.
Kolem poledne hosty v Centru sociální péče přivítal starosta města Jiří Dytrt, po krátkém uvítání všichni společně odjeli k domku Prokopa Diviše na plánovanou prohlídku. Jeho život je úzce spjatý i se Znojmem, v Příměticích má badatel elektřiny a vynálezce bleskosvodu symbolický památník. Krátce o životě P. Diviše pohovořil ředitel muzea Mgr. Petr Hažmuka.
Mgr. Mirka Krajčírová a Silvie Hanáková
Hanáková Silvie Elizabeth, Bc. | dne 25.04.2018
Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5Foto 6Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka