Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dne 21. května 2018 proběhla v obci Kvasiny Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje

Pořádající instituce, Centrum investic, rozvoje a inovací, uspořádala 5. ročník regionálního workshopu na téma Rozvoj obcí a regionů.
Tentokrát byly hlavním tématem „Aspekty a dopady rozvoje průmyslové zóny v regionu“. V současné době se ČR, regiony a obce musí začít intenzivně připravovat na období po roce 2020. Objevují se nová témata a výzvy nejen v oblasti regionální a dotační politiky. Každý z probíhající série workshopů bude mít nad rámec svého společného programu i jedno specifické téma. Na konferenci vystoupili zástupci kraje, rozvojové agentury, obcí a další.
Za Žamberk se do diskuse nad potřebami obcí a regionů a do přípravy strategie 2021+ zapojil starosta města Jiří Dytrt. „Konference nám pomohla se zorientovat v dané problematice, která je nyní velmi aktuální. S ostatními zástupci obcí jsme si vyměnili zkušenosti a seznámili se s dobrou i špatnou praxí. I na Žamberk má rozvoj průmyslové zóny Solnice-Kvasiny přímý vliv,“ říká starosta Žamberka.
Škodová Monika, Mgr. | dne 29.05.2018
KonferenceKonferenceObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka