Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Informace z porady starostů měst a obcí území obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku

Na úterý 2. října svolal starosta města Žamberka Jiří Dytrt poradu starostek a starostů obcí obvodu úřadu s rozšířenou působností Žamberk.
Tato porada byla posledním setkáním zástupců obcí v tomto volebním období, a tak značná část programu byla věnována problematice ukončení mandátů zastupitelů a uvolněných členů zastupitelstva.
Prvním bodem programu byly informace k rozvoji sociálních služeb v regionu, které předala Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí sociálního odboru MěÚ Žamberk. Vedoucí odboru správního a dopravy Bc. Edita Pálková seznámila starostky a starosty s povinnostmi a pravidly voleb v souvislosti s osobami soudně omezenými na svých právech. Dále podala informace k vydávání občanských průkazů, které mají od 1. července 2018 kontaktní elektronický čip. Na něm jsou uloženy všechny osobní údaje občana a čip umožňuje bezpečné přihlášení k dostupným online službám. Těchto služeb bude postupně přibývat a občan bude moci některé záležitosti vyřizovat z pohodlí domova přes internet. Čtečka čipových karet je zařízení běžně dostupné v prodejně s elektro zbožím. Dalším bodem programu byly informace vedoucí právního odboru JUDr. Jitky Kubové zaměřené na končící volební období. Týkaly se konce mandátu a podávání majetkových přiznání souvisejících se zákonem o střetu zájmu.
Jiří Dytrt
Škodová Monika, Mgr. | dne 03.10.2018
Porada starostů 02.10.2018Porada starostů 02.10.2018Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka