Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Město Žamberk má schválený Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2016-2017

Po několika letech se nám vrátila zima nejen s mrazy, ale také se sněhovou pokrývkou. Oblíbené reakce na nečekanou sněhovou nadílku nás řidičů a chodců bývá často komentována slovy "silničáři zase zaspali". Podobné poznámky slýcháváme často, jak je to tedy ve skutečnosti?
Zimní údržbou chodníků a místních komunikací se rozumí zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti komunikací, průjezdních úseků silnic a schůdnosti chodníků a místních komunikací vzniklých zimními povětrnostními vlivy, a to tak, aby tato činnost byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem města a správce na straně druhé. Komunikace (silnice a chodníky) v Žamberku patří třem vlastníkům. Část komunikací v délce 33 km vlastní město, část komunikací v délce 10 km Pardubický kraj a silnice I/11 v délce 5 km patří státu. Délka městských chodníků je 26 km a chodníků Pardubického kraje téměř pět kilometrů.

Trasy zajišťování zimní údržby chodníků jsou rozděleny do tří etap. V I. etapě se provádí údržba červené trasy (ve lhůtě do 4 hodin), v II. etapě se provádí údržba modré trasy (ve lhůtě do 8 hodin), ve III. etapě se provádí údržba zbývajících chodníků (do 24 hodin). Jednotlivé trasy jsou vyznačeny v přiložené mapě. Město Žamberk nemá žádnou komunikaci neudržovanou, tzn. všechny komunikace i chodníky jsou dle plánu udržovány. Další úseky nebo plochy jsou zajišťovány ruční údržbou např. zastávky ČSAD, městský hřbitov, přechody pro chodce, mosty.

V letošním roce dosáhla sněhová pokrývka a množství sněhu takového objemu, že město přistoupilo prostřednictvím Technických služeb Žamberk k odvážení sněhu na parkoviště u koupaliště. Důvodem je, že sníh z komunikací je klasifikován jako nebezpečný materiál a není možné jej odvážet do řeky či na jiná místa, která nejsou opatřena lapolem nečistot. Všechny tyto skutečnosti zmiňuji i proto, že náklady města na úklid sněhu se v letošním roce vyšplhají přes jeden milion korun.

Věřím, že po přečtení tohoto článku bude naše kritika mírnější a práce silničářů si budeme více vážit. Vždyť ji provádějí jenom lidé a stroje. Pokud budete mít připomínky či návrhy ke zlepšení zimní údržby, předejte je prosím na sekretariát starosty k zapracování do Operačního plánu zimní údržby na příští rok.

Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací projednává a schvaluje rada města Žamberka obvykle v měsíci říjnu a stává se přílohou nařízení města Žamberka č.1/2010 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

Děkuji zaměstnancům Technických služeb Žamberk, Správě a údržbě silnic Pardubického kraje a cestmistrovství Žamberk za jejich nasazení při letošní zimní údržbě.

Jiří Dytrt
Škodová Monika, Mgr. | dne 06.02.2017
mapka zimní údržbyObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka