Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Setkání Euroregionu Glacensis s europoslancem Tomášem Zdechovským

V pátek 10. února 2017 proběhlo pracovní setkání Euroregionu Glacensis s europoslancem Tomášem Zdechovským. V rámci programu proběhla v odpoledních hodinách návštěva unikátního Muzea starých strojů a technologií v Žamberku.
Euroregion leží na území 3 krajů, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého, a je největším česko-polským euroregionem s nejdelší společnou hranicí. Hlavním cílem euroregionu je rozvoj spolupráce obou jeho částí na základě Evropské charty přeshraničních regionů. Na české a polské straně se realizují společné projekty na poli hospodářském, sociálním a kulturním.
V areálu bývalé Vonwillerovy továrny (pozdější Mosilany) v Žamberku vzniklo ojedinělé Muzeum starých strojů a technologií, které zřídilo v industriálním prostoru expozici automobilových veteránů, parních strojů a válců i průmyslových lokomotiv. Se záměry na další rozšíření a opravy areálu, které by mohly být podpořeny z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, se seznámil také europoslanec Tomáš Zdechovský.
"Muzeum starých strojů a technologií působí v městě Žamberku od roku 2010, kdy došlo k prodeji objektu bývalé textilní továrny. Od ukončení výroby v roce 2007 areál chátral a stal se problematickou lokalitou nejen z hlediska využití, ale i kvůli narůstajícímu vandalismu, rabování a výtržnostem. Díky aktivitě zřizovatelů muzea se daří z původně průmyslového areálu vytvářet centrum kulturního zájmu nejen pro Žamberk a okolí, ale i v celorepublikovém měřítku. Akce pořádané v Muzeu starých strojů jsou natolik jedinečné, že každoročně přilákají tisíce návštěvníků. Tím pozitivně přispívají k rozvoji turistického ruchu a souvisejících odvětví ve městě i v regionu. Město Žamberk se díky tomu dostává do povědomí široké veřejnosti", dodal starosta města Jiří Dytrt.
Škodová Monika, Mgr. | dne 13.02.2017
Tomáš ZdechovskýObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka