Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Odpovědi na otázky redakce ŽL k plnění volebního programu a prioritám města

Starosta města Žamberka odpovídal na otázky pro Žamberské listy.
Jak se Vám daří naplňovat cíle Vašeho volebního programu?

Na úvod zmíním několik důležitých faktorů, které popisují, jak je umožněno naplňování volebního programu resp. Programového prohlášení. Pro volební období 2014-2018 jsme připravili volební program, který vycházel z potřeb a možností města pokračovat ve svém rozvoji. Naše sdružení Nezávislých s podporou ODS získalo pět mandátů a vyhrálo komunální volby. Vytvořili jsme koalici se dvěma dalšími subjekty a zpracovali dokument s názvem "Programové prohlášení koaličních stran zastoupených v Radě města", které vychází z volebních programů. Po tomto úvodu již mohu uvést cíle volebního programu, které se podařilo naplnit. Po jednání s Pardubickým krajem byly dokončeny rekonstrukce dvou důležitých komunikací ve městě a to ulice Nádražní a Klostermannova. Rovněž byla dokončena úprava prostranství před vlakovým nádražím. Pokračujeme v budování dalších etap kamerového systému v exponovaných lokalitách města, abychom zůstali jedním z nejbezpečnějších měst Pardubického kraje. Podporujeme výstavbu nové hasičské stanice v Žamberku pro profesionální hasiče v lokalitě pod psím útulkem, neboť ta současná je v povodňovém území. Společně se zástupci Vinařských závodů Žamberk jsme vyjednali zařazení Domova pro seniory v Žamberku do seznamu poskytovatelů sociálních služeb, a tak by na přelomu letošního a příštího roku měla být zahájena rekonstrukce bývalého areálu ČVZ na Domov pro seniory. Dokončujeme přípravu rozšíření infrastruktury na výstavbu rodinných a bytových domů v lokalitách Velký Hájek, Na Skalách, Na Vrších a pod Žirafou. Získali jsme dotaci na úpravy úřadu s cílem dosažení bezbariérovosti. Podporujeme vybudování kulturně-společenského sálu v Muzeu starých strojů a stali jsme se partnery společného projektu na kompletní rekonstrukci areálu bývalé Vonwillerovy továrny. Spolupodíleli jsme se na vytvoření pilotního projektu Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk, firmy Bühler CZ s.r.o. Žamberk, Pardubického kraje a města Žamberk. Podařilo se tak zajistit vytvoření nového učebního oboru a udržet výuku na střední škole. Zastupitelstvo města podpořilo pokračování v dalších etapách příprav výstavby víceúčelové sportovní haly Pod Černým lesem. Podporujeme zdravotnická zařízení ve městě a v regionu, ať už je to Odborný léčebný ústav Albertinum nebo Orlickoústecká nemocnice.
Co se naopak nepodařilo naplnit, je udržení snížených provozních výdajů města, městského úřadu a příspěvkových organizací zřizovaných městem. Důvod je především v růstu platů. I přes naši snahu snižovat ostatní výdaje, ať už se jedná o společný nákup elektrické energie či soutěžení dodavatele dalších služeb, není možné provozní výdaje nezvyšovat. Přesto město Žamberk zůstává nejlépe ekonomicky fungujícím městem v regionu.


Co považujete za prioritu v současné době?

Především je to realizace investiční akce protipovodňového opatření na Divoké Orlici v Žamberku.
Další prioritou je dokončení studií pro individuální a společnou výstavbu rodinných a bytových domů, neboť nabídka práce ve městě je dostatečná, ale město potřebuje nabídnout firmám a pracovníkům lokality na bydlení. Velkou energii věnujeme zahájení rekonstrukce bývalých vinařských závodů na stavbu Domova pro seniory. Prioritou pro město je také spoluúčast na přípravných pracích na přivaděči k dálnici 35. Z mého pohledu je rovněž nutná podpora rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras vedoucích do okolních obcí. Důvody pro podporu rozvoje cestovního ruchu jsou především přivedení návštěvníků do města a také rozšíření nabídky sportovních aktivit pro občany našeho města.

A z čeho mám opravdovou radost - v roce 2014 při tvorbě volebního programu toto nikdo nemohl předpokládat - je to, že celková ekonomická situace umožnila městu Žamberk dosáhnou velmi nízké hodnoty nezaměstnanosti a umožnit lidem najít práci. Další důležitou a pro město významnou investicí byl nákup pozemku na nám. gen. Knopa od společnosti LIDL.
Jiří Dytrt
Škodová Monika, Mgr. | dne 02.03.2017Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka