Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Informace z porady starostů měst a obcí obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku

Starosta Jiří Dytrt přivítal ve čtvrtek 16. 3. 2017 starostky a starosty obcí obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku na poradě starostů ORP Žamberk.
Program jednání porady starostů byl zaměřen na čtyři důležité body. Nejprve byla podána informace vedoucího územního plánování MěÚ Žamberk Bc. M. Mimry ve věci aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Vedoucí oddělení dozoru Ministerstva vnitra Pardubice Mgr. M. Mlynářová seznámila přítomné s novelou školských obvodů a dalšími připravovanými změnami zákonů. Informace k veřejné službě podala vedoucí odboru SOCZ MěÚ Žamberk Mgr. D. Ducháčková a zástupkyně Úřadu práce Žamberk a Ústí nad Orlicí. Závěrečný bod porady byl zaměřen na informace ke spisové službě.
Škodová Monika, Mgr. | dne 20.03.2017
poradaporadaObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka