Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Informace k zahájené výstavbě protipovodňových opatření v Žamberku

Záplavy v roce 1997 a 2000 poškodily majetek fyzických a právnických osob v částce přesahující 150 mil. Kč. Na základě výše škod způsobených v těchto letech navrhl vlastník toku Divoké Orlice Povodí Labe s. p. ochranu území podél řeky Divoké Orlice.
Výstavba protipovodňových opatření je důležitá zejména pro vlastníky nemovitostí v záplavovém území a pro město Žamberk, které vlastní objekty v této lokalitě ohrožené povodněmi. V současné době je v záplavovém území podél Divoké Orlice stavební uzávěra, tzn. není možné realizovat stavby ani drobného charakteru jako jsou např. garáže. Nemovitosti v této lokalitě nejsou pojistitelné, případně mají vysokou pojistku z důvodu velkých rizik záplav a povodní. Dalším důležitým faktorem na podporu této stavby je příležitost upravit prostranství podél Divoké Orlice - vytvořit nové a upravené odpočinkové plochy, nové veřejné osvětlení a chodníky.
Z uvedeného vyplývá skutečná potřeba PPO v Žamberku. Po dokončení celého projektu bude dané území povodňovým plánem změněno, bude možné stavět a mělo by dojít ke zlevnění pojistného u smluv na škody způsobené povodněmi. Celý tok Divoké Orlice bude upraven navýšením nábřežních zdí, opravené zábrany doplní nová odpočinková místa, veřejné osvětlení a nové chodníky na Husově nábřeží za mostem na Kunvald a Klášterec nad Orlicí a Havlíčkově nábřeží za železným mostem.
Město Žamberk realizovalo více než deset povodňových besed, na kterých byli občané s těmito úpravami seznámeni a měli možnost zapracovat svoje připomínky do projektové dokumentace. Věříme, že stavba nebude výrazně zatěžovat obyvatele přilehlých domů a že po dokončení budeme mít prostor podél toku Divoké Orlice upravený, příjemný a především bezpečný.

Jiří Dytrt
Škodová Monika, Mgr. | dne 05.04.2017
PPOPPOPPOPPOPPOObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka