Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Zástupci města se zúčastnili pietního aktu v Králíkách

V sobotu 8. dubna 2017 se v pěchotním srubu K-S 14 U Cihelny v Králíkách konal vzpomínkový akt k uctění památky četaře Arnošta Hrada.
Pietního aktu se za město Žamberk zúčastnil starosta Jiří Dytrt a ředitel městského muzea Mgr. Petr Hažmuka. Akci pořádal Východočeský klub celních veteránů Horní Lipka ve spolupráci s Muzeem K – S 14 U Cihelny. Zástupci celních veteránů se pravidelně zúčastňují pietních aktů v Žamberku, této milé spolupráce si velmi vážíme.
Pěchotní srub s označením K-S 14 je objekt z roku 1936, který se dočkal zásadní opravy a nyní slouží jako muzeum a pietní místo. V okolí objektu je postupně obnovován překážkový systém typický pro tehdejší obranný systém. S historií objektu a životem četaře Arno Hrada přítomné hosty seznámil ředitel Muzea K-S 14 Ing. Richard M. Sicha. Arnošt Hrad byl zástupcem velitele srubu a voják 12. roty IV. praporu 6. hraničářského pluku československé armády. Při odstoupení pohraničních území německé Třetí říši odmítl opustit objekt a 3. října 1938 spáchal sebevraždu zastřelením. Jeho sebevražda a následný pohřeb byl tichou demonstrací nesouhlasu s kapitulací a vyjádřením odhodlání tehdejších příslušníků československé armády bránit ohroženou vlast. Pamětní deska četaře Hrada se nachází přímo ve srubu v minometné místnosti od roku 2002, doplněna je expozicí o jeho životě. Ostatní prostory muzea se věnují historii opevnění státní hranice, historii celnictví a pašeráctví na Králicku.
Škodová Monika, Mgr. | dne 25.04.2017
HradpietapietapietapietapietapietaObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka