Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

PERNÍKOVÁ POPELNICE ZA ROK 2016 - ocenění systému ASEKOL

Jubilejní desátý ročník soutěže obcí O perníkovou popelnici za rok 2016 zná své vítěze, Žamberk obsadil první místo v kategorii obcí nad 5 tisíc obyvatel.
Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 2. května 2017 v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje. Soutěž je vyhlašována ve snaze motivovat obce ke zvýšení účinnosti sběru tříděného odpadu. Je určena pro všechny obce v Pardubickém kraji, které mezi sebou soupeří ve třech kategoriích rozdělených podle počtu obyvatel. Klíčem pro hodnocení ve všech kategoriích je celková výtěžnost sběru a efektivita obsluhy nádob a pytlů při sběru papíru, plastů, skla a nápojových kartonů v přepočtu na jednoho obyvatele. Zároveň se hodnotí také celkové množství separovaných bioodpadů, nebezpečných odpadů a zapojení do zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení. V rámci soutěže Perníková popelnice své ceny udělují společnost EKO-KOM a také kolektivní systémy ASEKOL a ELEKTROWIN zabývající se odběrem vysloužilých elektrozařízení.

Město Žamberk obsadilo 1. místo v kategorii nad 5000 obyvatel za nejvyšší výtěžnost zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení, jako jsou telekomunikační zařízení, elektrohračky, lékařské a měřicí přístroje bez televizorů a počítačových monitorů v přepočtu na jednoho obyvatele, a získalo cenu kolektivního systému ASEKOL. K této ceně obdrželo město finanční odměnu 20 tisíc Kč a perníkovou prémii ve tvaru červeného kontejneru.

Naši občané umí třídit své odpady výborně, proto budiž úspěch pro všechny povzbuzením do dalších let. Velké poděkování patří pracovníkům TS ŽAMBERK s.r.o. a obsluze sběrného dvora za zpětný odběr elektrozařízení a rovněž pracovníkům svozové firmy Suroviny Plundra s.r.o. Za deset uplynulých ročníků krajské soutěže obcí bylo naše město oceněno celkem osmkrát a v součtu let obdrželo na finančních odměnách celkem 405 tisíc Kč. Tyto prostředky jsme v Žamberku vždy investovali do zlepšení nakládání s odpady.
Škodová Monika, Mgr. | dne 03.05.2017
perníková popelniceperníková popelniceperníková popelniceperníková popelniceperníková popelniceperníková popelniceObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka