Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Finanční zdraví Žamberka je hodnocené známkou "A", tedy výborné.

Město Žamberk obdrželo studii ekonomické proveditelnosti realizace zimního stadionu v Žamberku zpracovanou Ing. Luďkem Tesařem, ekonomem specializujícím se od roku 1998 na města a obce s dlouholetou zkušeností z Ministerstva financí ČR.
Předkládám krátkou zprávu o finančních ukazatelích města Žamberk zpracovanou z uvedené studie. Finanční zdraví města Žamberk je hodnoceno známkou "A", tedy výborné. Od roku 2011 se finance města zlepšily natolik, že finanční zdraví města je nejlepší v novodobé historii. Město si zajistilo kondici na realizaci i větších investic.

Počet obyvatel města, na kterém závisí daňové příjmy, je dlouhodobě stabilní s náznakem tendence mírného růstu v posledních letech.

Počet zaměstnanců, kteří mají v katastru města místo výkonu práce rostl. Ve městě se za posledních 7 let velice dařilo práci a podnikání.

Počet zaměstnanců vzrostl jen od roku 2013 o 350 (nárůst o 9,5 %). Na území města bylo v roce 2015 evidováno 4 086 zaměstnanců.
Město je významné zejména pro podnikající fyzické osoby a mělo velmi vysoké lokální výnosy daně z podnikání fyzických osob (živnostníků).

Počet žáků ve školských zařízeních města, u kterých je město v roli zřizovatele mírně rostl. Ve školských zařízeních města bylo v roce 2015 evidováno 971 žáků. Od roku 2012 se jedná o nárůst 25 žáků. Městu bylo do sdílených daňových příjmů podle počtu žáků v roce 2016 převedeno cca 8,9 mil. Kč a novela rozpočtového určení daní by měla od roku 2018 dle tohoto kritéria daňový výnos dále navýšit.

Provozní saldo Žamberka má za sebou významný růst a 4 roky stabilní výsledky. V absolutním vyjádření město již 3 roky po sobě přesáhlo hranici 30 mil. Kč a potvrdilo tak situaci, že se nachází v lepší finanční kondici než v letech 2006 až 2011, kdy město v hospodářské recesi těžce dýchalo. Žamberk je již 4 rokem v historicky nejlepší dimenzi, která umožňuje kumulovat kapitál na realizaci větších investic a oprav z vlastních prostředků.

Město Žamberk od roku 2012 realizovalo opravy do obnovy majetku za 23 mil. Kč a investice za 88 mil. Kč. Výsledně směřovalo do majetku Žamberka celkem 111 mil. Kč s tím, že na pouhou reprodukci by dostačovalo pouze cca 70 mil. Kč. Město zajistilo výdaje na rychlejší obnovu majetku. Za poslední 4 roky bylo investováno více než 62 mil. Kč. K získaným mimořádným příjmům muselo město na investice doplnit dalších 42,5 mil. Kč.

Vývoj celkové bilance rozpočtu ukazuje, že město za poslední 4 roky hospodařilo s přebytkem více než 79 mil. Město dlouhodobě hospodařilo dle zákona rozpočtově vzorně.
Zpracoval Jiří Dytrt
Borovičková Kamila, Bc. | dne 03.08.2017Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka