Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

Setkání Euroregionu Glacensis s europoslancem Tomášem Zdechovským

V pátek 10. února 2017 proběhlo pracovní setkání Euroregionu Glacensis s europoslancem Tomášem Zdechovským. V rámci programu proběhla v odpoledních hodinách návštěva unikátního Muzea starých strojů a technologií v Žamberku.

Město Žamberk má schválený Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2016-2017

Po několika letech se nám vrátila zima nejen s mrazy, ale také se sněhovou pokrývkou. Oblíbené reakce na nečekanou sněhovou nadílku nás řidičů a chodců bývá často komentována slovy "silničáři zase zaspali". Podobné poznámky slýcháváme často, jak je to tedy ve skutečnosti?

Letošní výborné sněhové podmínky umožnily vznik běžeckých tratí v Žamberku

Z iniciativy pana Martina Dolečka, Jana Kubíčka ml. a Tomáše Strnada vznikly v Žamberku běžecké tratě na klasické a volné lyžování, a to hned na více místech.

Přátelské novoroční setkání zástupců samosprávy, ředitelů příspěvkových organizací a zástupců firem se neslo v příjemné atmosféře

V pondělí dne 16. ledna 2017 se uskutečnilo přátelské novoroční setkání členů rady města a ředitelů příspěvkových organizací se zástupci firem, které v uplynulých letech finančně či materiálně podpořili akce nebo činnost těchto organizací.

Informace z jednání k aktualizaci „Memoranda o přivaděčích k D35"

Z pověření náměstka hejtmana Pardubického kraje Michala Kortyše a vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství KRÚ Pk Ing. Ladislava Umbrauna proběhlo dne 9. prosince 2016 jednání k aktualizaci "Memoranda o přivaděčích k D35".

Poděkování veliteli výjezdové jednotky SDH Žamberk Milanu Červovi

Konec roku 2016 přinesl změnu na postu velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Žamberk. Po 14-ti letech odešel z funkce velitele výjezdové jednotky pan Milan Červ a od prosince byl jmenován velitelem pan Stanislav Ulrych.

Oprava opěrné zdi na silnici I/11 Žamberk – odstranění dopravní závady v km 100,5 je dokončena.

Na základě odborného znaleckého posudku z roku 2004 (ohrožení chodců, nevhodné průjezdní profily pro kamionovou přepravu), dalších analýz a urgencí bylo zahájeno jednání s vlastníkem komunikace ŘSD o opravě úseku silnice I/11 mezi čerpací stanicí Benzina a budovou městského muzea.

Sbor pro občanské záležitosti města Žamberka uspořádal tradiční vánoční posezení

V úterý 13. prosince se v zasedací místnosti města Žamberka v budově městského úřadu konalo tradiční vánoční posezení a přátelská beseda s představiteli města pro osamělé seniory.

Informace z porady starostů měst a obcí obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku

Dne 6. prosince 2016 proběhla porada starostek a starostů obcí obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku, kterou zahájil starosta města Žamberk Jiří Dytrt.

Město Žamberk získalo ocenění od Svazu diabetiků

Ve středu 9. listopadu převzal starosta města Jiří Dytrt v Brožíkově síni Staroměstské radnice plaketu prof. MUDr. Jiřího Syllaby, Dr.Sc. od Svazu diabetiků České republiky.

Návštěva senátora Parlamentu ČR Mgr. Radko Martínka v Žamberku

V pondělí 7. listopadu navštívil Žamberk senátor Parlamentu ČR Mgr. Radko Martínek. Pan senátor je členem výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a členem stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.

Obchvat města Žamberk ano či ne?

Na úvod svého zhodnocení skutečností k obchvatu města nahlédněme do historie. Město Žamberk vzniklo ve 2. polovině 13. století na místě původní slovanské osady při důležité obchodní cestě spojující Moravu s Kladskem.

Setkání se zástupci SÚS Pardubického kraje

Dne 11. 10. 2016 se uskutečnilo setkání zástupců Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) a pana starosty města Žamberk Jiřího Dytrta.

20 let Evropského svazku měst

Jak jsme již letos připomínali, Evropskému svazku měst je dvacet.

Informace o svatebních obřadech v roce 2016

Od začátku roku 2016 do konce měsíce října 2016 bylo uzavřeno ve správním obvodu matričního úřadu Žamberk celkem 34 svatebních obřadů,

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka